Corul parohial „Doina Banatului” din Timişoara, la Festivalul Coral din localitatea Buciumi, judeţul Maramureş

          Asociaţia Corală „Buciumenii Chioarului” a invitat corul mixt „Doina Banatului”, dirijat de prof. Florin-Nicolae Şincari, la Festivalul Coral din localitatea Buciumi, duminică, 3 septembrie, cu prilejul aniversării a 90 de cântare corală în localitatea maramureşeană.

          Astfel, vineri, 1 septembrie, în prima zi a noului an bisericesc, membrii coralei parohiale şi dirijorul, însoţiţi de consilierul parohial, prof. univ. dr. Claudiu Boţoc, au plecat spre Maramureş. Pe durata călătoriei, coriştii bănăţeni au vizitat Grădina Botanică de la Cluj-Napoca, apoi s-au îndreptat spre Cimitirul Central şi s-au recules la mormântul profesorului, compozitorului şi dirijorului Nicolae Ursu, care, între anii 1943 – 1946, a dirijat corul parohial al bisericii noastre. Totodată, coriştii au interpretat, la patru voci, priceasna „În casa Tatălui Meu”, de Dimitrie Bortnianski şi „În veci pomenirea lor”, de Ion Vidu, la mormântul familiei Ursu.

          În continuare, membrii coralei au vizitat Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj, prilej cu care au fost invitaţi să dea răspunsurile la Taina Sfântului Botez, care tocmai avea loc, momentul fiind cu adevărat emoţionant, atât pentru părinţii şi naşii fetiţei botezate, cât şi pentru credincioşii prezenţi.

Cea de a doua zi a călătoriei în Ţara Maramureşului, a Oaşului şi a Chioarului, a fost rezervată pentru vizitarea cimitirului vesel de la Săpânţa şi a bisericii din incinta acestuia, unde corala a cântat „Troparul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş”, armonizat de muzicianul bănăţean, Stelian Olariu.

Vizita a continuat apoi la mănăstirea Săpânţa-Peri, în curtea căreia se află o biserică din lemn de brad, cu înălţimea de 75 de metri, turla acestui lăcaş de cult fiind vizibilă de la o distanţă de 5 km. În demisolul bisericii, corisţii timişoreni au interpretat cea mai importantă cântare din cadrul Sfintei Liturghii, „Pre Tine Te lăudăm”, armonizată de compozitorul bănăţean, Dimitrie Cusma.

          La propunerea părintelui Petrică Covaciu, din Baia Mare, membrii corului au vizitat Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmaţiei. Aici, prin bunăvoinţa părintelui Dan Sidău, director administrativ al centrului, am aflat informaţii deosebite despre istoria acestui centru cultural pastoral, am vizitat expoziţiile temporare de pictură şi sculptură, expoziţiile etnografice, care promovează patrimoniul cultural al Maramureşului şi al altor zone. Tot aici, pe scena sălii festive „Episcop dr. Vasile Stan”, corul  „Doina Banatului” a cântat Troparul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş.

          Duminică, 3 septembrie, membrii coralei au dat răspunsurile liturgice în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Buciumi. La finalul slujbei, preotul paroh Ciprian-Eugen Coza a mulţumit coriştilor şi dirijorului, apreciind acurateţea intonaţională,  şi calitatea interpretării pieselor muzicale care, în felul acesta, căpătând fine valenţe,  se metamorfozează în rugăciune.

          În după masa aceleaşi zile, corala „Doina Banatului” a participat în localitatea Buciumi la festivalul coral dedicat împlinirii a 90 de ani de cântare corală neîntreruptă a acestui ansamblu coral. Formaţiile corale care au participat la festival sunt: Corul bărbătesc „Cânturi din Chioar”, dirijor: Răzvan Paşca, Corul mixt „Buciumenii Chioarului”, dirijor: Gelu Hotea, Corul mixt „Armonia Chioreană”, dirijor: Eugen Indre, Corul mixt „Glasul Chioarului”, dirijor: Gelu Hotea şi Corul bărbătesc din Finteuşu Mare, dirijor: Andrei Dragoş. Corurile şi soliştii au fost prezentaţi cu profesionalism de Anca Lobonţ, absolventă a Liceului de Artă din Baia Mare, originară din Finteuşu Mare. Festivalul a inclus, după fiecare cor şi un moment folcloric specific zonei.

          Corala „Doina Banatului”, dirijată odinioară de către renumiţii muzicieni Sabin Drăgoi şi Nicolae Ursu, a înfrumuseţat festivalul de la Buciumi cu preafrumoasele cântări bisericeşti şi laice: „Trompetele răsună” (Gavriil Musicescu), „Troparul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş” (Stelian Olariu), „Pre Tine Te lăudăm” (Dimitrie Cusma), „Sara pe deal” (Vasile Popovici) şi „Zamfira” (Gheorghe Danga), impresionând corurile şi localnicii prezenţi prin prestaţia sa şi calitatea deosebită a interpretării.

          Prin prezenţa la acest festival coral, „Doina Banatului” a dus în părţile de nord ale ţării, tradiţia corală bănăţeană şi a statornicit trainice legături de comuniune frăţească cu coralele din acele locuri binecuvântate de Dumnezeu.

          Pentru buna organizare şi ospitalitatea deosebită, coriştii bănăţeni adresează încă odată alese mulţumi organizatorilor şi exprimă nădejdea că vor mai participa la asemenea manifestări cultural-muzicale atât de importante pentru Biserica şi neamul nostru. 

          De asemenea, dirijorul şi coriştii parohiei mulţumesc preotului paroh, Ionel Popescu şi distinşilor membri ai Consiliului parohial de la biserica ortodoxă română „Naşterea Maicii Domnului” Iosefin, pentru susţinerea activităţii corale, în general şi pentru sprijinul acordat la reuşita acestei deplasări.

                                                                   Prof. Florin-Nicolae Şincari