Biblioteca mileniului trei 

Marți, 17 mai a.c., în Aula Filialei din Timișoara a Academiei Române, a avut loc simpozionul științific „Biblioteca mileniului trei”, eveniment moderat de către conf. univ. dr. Ioan David, directorul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timișoara.

Cuvântul de deschidere a aparținut acad. Dan Dubină, președintele Filialei Timișoara a Academiei Române.

Au participat oameni de cultură, istorici, scriitori, cadre universitare din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, preoți, jurnaliști și un număr impresionant de studenți și elevi ai Liceului „Vlad Țepeș” din Timișoara.

În cadrul evenimentului au fost prezentate mai multe comunicări, ce au evidențiat tendințele de modernizare și racordare a bibliotecilor din țara noastră, la noile standarde europene, precum și conectarea lor în marea rețea de biblioteci universitare occidentale. În acest mod digitalizarea este o necesitate pentru cititori, cercetători, cadre didactice, facilitând accesul la ziare, reviste, cărți, ceea ce reduce în mod semnificativ costurile de achiziție a valorilor intelectuale. 

Au prezentat referate științifice directori de biblioteci și cadre universitare implicate în acest domeniu specific, precum: dr. ing. Agneta-Elisabeta Lovasz, directorul Bibliotecii Universității „Politehnica” Timișoara și dr. Simona Bursașiu, bibliotecar, Biblioteca Universității „Politehnica” Timișoara, comunicarea Biblioteca Universității „Politehnica” Timișoara, în pragul mileniului trei; dr. Doru Sinaci, directorul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” din Arad și subprefect al județului Arad – Biblioteca digitală și conservarea identităților locale; Henrieta Szabo, directorul Bibliotecii Municipale Lugoj – Biblioteca publică – instituție comunitară între clasic și modern; lect. univ. dr. Maria Micle, Universitatea de Vest Timișoara, director al programului postuniversitar Biblioteconomie şi Știinţele Informării și Documentării – La porțile cunoașterii: cercetarea în științele informării și documentării.

La finalul simpozionului a fost lansat volumul „Vocație culturală și spirit academic în Banat”, de prof. Constantin Brătescu, volum apărut la Editura UZP. Lucrarea pune în lumină personalități culturale ale Banatului, prin opera cărora s-a îmbogățit substanțial istoria culturală și științifică a acestui colț de țară. A fost amintit vrednicul de pomenire mitropolit Nicolae Corneanu, ierarh al Bisericii Ortodoxe Române și om de știință în domeniul culturii și spiritualității naționale românești.

Din partea Centrului eparhial, la această manifestare cultural-științifică a participat pr. Dr. Ionel Popescu, care a rostit un cuvânt de apreciere cu privire la volumul prezentat și a subliniat contribuția profesorului Brătescu la cercetarea trecutului istoric și bisericesc al Banatului.

Simpozionul științific este organizat de Biblioteca Academiei Române, Filiala Timișoara, Filiala Timișoara a Academiei Române și Filiala „Valeriu Braniște” – Timiș a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.