Predică audio la Duminica a 15-a după Rusalii

Predică audio la Duminica a XV-a după Rusalii – Porunca iubirii – pr. dr. Ionel Popescu