Preot Florin Carebia

Nascut la 18 aprilie 1970 într-o familie de preot din Caransebes (judetul Caras-Severin), a urmat scoala în Buzias-Bai între anii 1976-1984. În perioada 1984-1988 urmeaza cursurile Liceului de Filologie-Istorie din Timisoara. Dupa efectuarea stagiului militar între 1988-1989, se înscrie la Facultatea de Teologie Ortodoxa „Andrei Saguna” din Sibiu, pe care o absolva în 1993, cu lucrarea de diploma la catedra de istorie „Cultura teologica din Banat în trecut si astazi”.

În urma concursului de admitere la cursurile de doctorat în Teologie, din martie 1994 este declarat doctorand si înmatriculat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxa, cu specializarea în Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Începând cu data de 1 septembrie 1994 este încadrat ca preparator-suplinitor la Universitatea de Vest din Timisoara, în cadrul Facultatii de Litere, Filosofie si Istorie, Departamentul de Teologie Ortodoxa; pentru ca din februarie 1995 sa ocupe postul de preparator, sectia Teologie Pastorala. Între anii 2001-2003 ocupa postul de asistent în cadrul aceleiasi institutii de învatamânt teologic.

Prin intermediul Serviciului de Burse al Patriarhiei Române beneficiaza de un stagiu de pregatire, între anii 1995-1996, la Facultatea de Teologie Evanghelica din Neuchatel (Elvetia), obtinând atestatul de cunoastere a limbii franceze, frecventând cursurile de Teologie ale facultatii amintite si prezentând comunicari si referate stiintifice.

În iulie 1996 conduce o delegatie a Facultatii de Teologie din Timisoara la o întâlnire ecumenica din orasul Graz din Austria, axata în special pe tema pastoratiei tinerilor. Din postura de cadru didactic participa la elaborarea revistei „Analele” Universitatii de Vest din Timisoara, seria Teologica, începând din anul 1995 si ca membru al comitetului de redactie publica mai multe studii si articole: „Contributia Banatului la dezvoltarea istoriografiei bisericesti pâna la 1918” (aparut în Altarul Banatului nr. 4-6/2001); „Istoriografia bisericeasca banateana de la 1918 pâna în prezent” (aparut în Altarul Banatului nr. 7-9/2001); „Presa bisericeasca din Banat în trecut si astazi” (aparut în Altarul Banatului nr. 7-9/2002); „Personalitatea patriarhului Fotie al Constantinopolului în contextul istoric si bisericesc al veacului al XIX-lea” (aparut în Altarul Banatului nr. 10-12/2003).

Între anii 2000-2002 preda elevilor seminaristi din cadrul Seminarului Teologic Liceal care functiona în cadrul Colegiului „Eftimie Murgu” din Timisoara. Din octombrie 1997 este casatorit cu Rodica Iancu, profesoara de geografie. În decembrie 1998 este hirotonit preot de catre Înalt Preasfintitul Dr. Nicolae Corneanu, Mitrpolitul Banatului. Din vara anului 2003 este preot slujitor în cadrul parohiei Timisoara-Iosefin. Tot din acest an continua studiile de doctorat sub îndrumarea Prea Cucerniciei Sale Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, de la Catedra de Patrologie si Literatura Patristica a Facultatii de Teologie „Andrei Saguna” din Sibiu, iar în prezent pregateste sustinerea tezei de doctorat în teologie intitulata „Educatia religios-morala dupa învatatura Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur”.

La data de 15 decembrie 2007 a fost hirotesit iconom, iar la 8 septembrie 2009, iconom stavrofor.