Credință, cultură și vrednicie în slujirea Altarului bănățean – volum omagial dedicat pr. dr. Ionel Popescu, Editura Partoș-Timișoara/Centrul de Studii Banatice-Vârșeț, 2020, 468 p.

La finalul anului 2020, prin rânduiala lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului, a apărut volumul omagial închinat Preaonoratului Părinte dr. Ionel Popescu, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Timișoarei, intitulat Credință, cultură și vrednicie în slujirea Altarului bănățean.

Inițiativa acestui demers editorial și de cinstire a aparținut unui grup de intelectuali timișoreni reuniți în jurul Domnului Academician Ion Păun Otiman, care au dorit să consemneze pentru posteritate prețuirea și aprecierea de care se bucură Părintele Ionel Popescu în rândul teologilor, al oamenilor de cultură și al credincioșilor bănățeni, iar prilejul cel mai potrivit a fost împlinirea celor 65 de ani trecuți de la începutul viețuirii sale pământești.  

Volumul ce însumează aproape 500 de pagini are o structură clasică, specifică lucrărilor ce omagiază personalități culturale care au lăsat în istorie urme luminoase, pentru că Părintele Ionel Popescu a avut și are un parcurs care a amprentat societatea și vremurile. Este un preot de vocație, un teolog preocupat de descoperirea semnificațiilor Scripturii, un profesor și un cercetător care studiat și evidențiat trecutul locurilor în care și-a desfășurat slujirea sacerdotală și didactică.

La începtul acestei întreprinderi editoriale a fost așezată o creație lirică a poetului și criticului literar Dr. Eugen Dorcescu, cugetare constituită ca un motto al întregii lucrări. Urmează prefața Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, mitropolitul Banatului, care subliniază că: „ceea ce trebuie remarcat în mod deosebit la părintele dr. Ionel Popescu este capacitatea de a fi slujitor în toate aspectele activității sale. Ca preot a reușit să zidească suflete și să le așeze pe calea mântuirii, ca profesor a avut o prestanță didactică ce a rămas vie în amintirile ucenicilor teologi, ca iubitor al scrisului teologic a publicat numeroase cărți și studii de teologie și istorie bisericească, ca formator de conștiințe culturale a organizat și condus asociații de profil educațional și filantropic, a participat la emisiuni și conferințe pe teme religioase în țară și străinătate, iar ca administrator al patrimoniului bisericesc a reușit edifice și să restaureze așezămintele care i-au fost încredințate spre chivernisire.” (p. 14) Argumentul semnat de Domnul Academician Ion Păun Otiman radiografiază „calitățile de om responsabil față de biserica și credința cărora li s-a dedicat o viață întreagă preotul Ionel Popescu”, calități care l-au determinat să susțină, „împreună cu mai mulți colegi, mireni și preoți, din Consiliul Eparhial al Mitropoliei Banatului, inițiativa editării volumului omagial de față.” (p. 15)

După textele introductive se desfășoară  cele două părți consistente ale  lucrării: I. Evocări și II. Studii. La capitolul evocări sunt cuprinse 33 de scrieri ale unor ierarhi (Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei), slujitori ai învățământului universiar (prof. univ. dr. Claudiu Boțoc – Timișoara, pr. conf. univ. dr. Lucian Farcașiu – Arad, conf. univ. dr. Daniela Iacob – Timișoara, pr. conf. univ. dr. Constantin Jinga – Timișoara, prof. univ. dr. Dumitru Jompan – Caransebeș, prof. univ. dr. Victor Neumann – Timișoara, conf. univ. dr. Vasile Petrica – Caransebeș, prof. univ. dr. Liviu Pop – Timișoara, pr. conf. univ. dr. Vasile Pop – Arad, pr. conf. univ. dr. Viorel Popa – Oradea, prof. univ. dr. Dumitru Popovici – Timișoara, prof. univ. dr. Adrian Retezan – Timișoara, prof. univ. dr. Alexandru Ruja – Timișoara, prof. univ. dr. Ștefan Ioan Stratul – Timișoara, prof. univ. dr. Cornel Ungureanu – Timișoara), preoți (pr. dr. Daniel Alic – Timișoara, pr. dr. Adrian Carebia – Timișoara, pr. Spiridon Costin – București, pr. Pompiliu Gavra – Arad, pr. Traian Micoroi – Arad, pr. dr. Silviu Negruțiu – Târgu Mureș, pr. dr. Radu Iulian Felix – București), dar și artiști, medici, profesori și ingineri (maestrul Aurel-Gheorghe Ardeleanu – Timișoara, arheolog dr. Adrian Ardeț – Caransebeș, dr. Borceanu Gheorghe – Caransebeș, prof. Andrei Dragoș – Finteușul Mare, dr. ing. Ștefan Dună – Timișoara, maestrul Silviu Oravitzan – Timișoara, dr. Florin Popovici – Timișoara, ing. Ioan Savu – Timișoara, prof. Nicolae Șincari – Timișoara). Studiile, 30 la număr, care constituie partea cea mai întinsă a volumului, sunt, în mare parte, cu tematică istorică și teologică. Ele sunt semnate de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române (Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, Preasfințitul Părinte Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Daniil, episcopul Daciei Felix și al românilor din Serbia), precum și de profesori și cercetători preoți și laici (pr. dr. Daniel Alic, conf. univ. dr. Florina Băcilă, prof. Constantin Brătescu, pr. conf. univ. dr. Mihai Brie, prot. dr. Ioan Bude, pr. dr. Valentin Bugariu, conf. univ. dr. Mircea Buta, prof. dr. Tiberiu Ciobanu, pr. prof. univ. dr. Sorin Cosma, Pr. prof. univ. dr. Florin Dobrei, conf. univ. dr. Mirela-Ioana Dorecscu, dr. Vasile Dudaș, pr. conf. univ. dr. Lucian Farcașiu, diac. dr. Răzvan Fibișan, pr. lect. univ. dr. Marius Florescu, prof. univ. dr. Rudolf Graf, prof. univ. dr. Mircea Măran, prof. univ. dr. Vasile Muntean, pr. dr. Jean Nedelea, prof. univ. dr. Victor Neumann, pr. lect. univ. dr. Cosmin Panțuru, pr. conf. univ. dr. Vasile Pop, pr. conf. univ. dr. Viorel Popa, pr. Mircea Szilagy, pr. dr. Nichifor Tănase, prof. dr. Dumitru Tomoni, prof. Ioan Traia).

Evocările sunt menite să releve virtuțiile Părintelui Ionel Popescu nu numai în postura sa oficială de preot, de profesor, de teolog și istoric. Descoperim din acestea și un om cu suflet generos, un soț exemplar, un tată model, un coleg bun, un părinte duhovnicesc devotat, implicat în viața comunității și a fiecărui credincios în parte. Un om care a reușit „să aducă laolaltă cu atâta sinceritate, spontaneitate și decență oameni diferiți ca origine, educație și mijloace și să îi așeze în slujba semenilor, ajutându-i să-și regăsească vocația comunitară și trezindu-le cea mai crestinească dragoste de aproapele” (Arhid. prof. univ. dr Ștefan Ioan Stratul, p.131-132). Sunt atâtea ipostaze umane, care, pe lângă obligațiile ex cathedra, conturează personalitatea unui permanent slujitor, parcă dispus „să trăiască, în același timp, experiența mai multor vieți condensate într-o singură existență terestră” (din consemnarea maestrului Aurel-Gheorghe Ardeleanu, p. 30).

Studiile ce intră în alcătuirea volumului, abordează teme de istorie bisericească și laică, poziții teologice și aprofundări valoroase sub aspect științific, multe dintre ele vizând aria de cercetare a Părintelui dr. Ionel Popescu sau zone de interferență cu aceasta. În partea de lucrări științifice, remarcăm un material redactat după exigențele istoriografiei, care prezintă amănunțit activitatea administrativ-gospodărească a părintelui omagiat, oferind posterității o panoplie completă a lucrărilor diverse coordonate de Părintele Popescu în calitatea sa de paroh al Parohiei Timișoara Iosefin și administrator al patrimoniului bisericesc încredințat. Autorul studiului (pr. lect. univ. dr. Cosmin Panțuru) consemnează o concluzie pertinentă, desprinsă firesc din cercetarea întreprinsă și îl consideră „un ctitor secund al ansamblului parohial Iosefin”, care a dovedit prin fapte credința sa vie”. (p. 370)

În finalul volumului, la secțiunea Addenda, se regăsește un colaj de fotografii ce cuprinde instantanee din principalele etape ale devenirii Părintelui Vicar, numit sugestiv: Pr. dr. Ionel Popescu – itinerar în imagini.

O altă particularitate însemnată a demersului editorial semnalat este valoarea de „volum princeps” al seriei Evocări, constituită la Editura Partoș a Mitropoliei Banatului din inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, ca un „așezământ al recunoștinței” pentru personalitățile din trecut și prezent care se bucură de atenția istoriografilor sau de aprecierea contemporanilor. Și Părintele dr. Ionel Popescu merită pe deplin această cinste!

Pr. Daniel Alic