Formular 230

Predică audio la Duminica a 15-a după Rusalii

Predică audio la Duminica a XV-a după Rusalii – Porunca iubirii – pr. dr. Ionel Popescu

Predică audio la Duminica a 29-a după Rusalii

Predică audio la Duminica a XXIX-a după Rusalii, pr. dr. Ionel Popescu

Boboteaza la Iosefin

   La praznicul binecuvântat al Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, sute de credincioși și-au îndreptat pașii spre biserica „Nașterea Maicii Domnului” a parohiei Timișoara Iosefin. 

Biserica a devenit neîncăpătoare, așa încât mulți au rămas pe platoul din fața ei și cu toții s-au bucurat de frumusețea negrăită a slujbei de Utrenie și a sfintei Liturghii.

   După rugăciunea Amvonului, a fost săvârșită impresionanta slujbă de Sfințire a Apei, Agheasma Mare, cu care a fost binecuvântată biserica și toți credincioșii.

   Fiecare credincios a primit apoi această apă sfințită, pentru binecuvântarea membrilor familiei și a casei.

Prezența atâtor credincioși la biserică, în această sfântă zi de sărbătoare, ne întărește convingerea că oamenii suspină după sfințenie, „normalitatea vieții noastre” și după Dumnezeu.

Programul sfintelor slujbe ale Botezului Domnului și Sf. Ioan Botezătorul la biserica parohiei Iosefin

  Sâmbătă, 6 ianuarie, Biserica noastră, Nașterea Maicii Domnului, sărbătorește Botezul Domnului sau Boboteaza, praznic împărătesc cunoscut și cu numele de Epifanie sau Teofanie.

  Programul liturgic consacrat acestei importante sărbători este următorul:

  – vineri, 5 ianuarie, începând cu ora 8:00, sunt oficiate Ceasurile Împărătești, urmate de sfânta Liturghie a sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia și, apoi, potrivit rânduielilor bisericești, Sfințirea Mare a apei
( Agheasma Mare); Agheasma va fi distribuită credincioșilor în jurul orelor 12:00;
  – vineri seara, de la ora 17:00 va fi oficiată Pavecernița Mare și Litia (reamintim că ajunul Bobotezei este zi de post aspru, așa cum a postit Mântuitorul înainte de Botez);

  – sâmbătă, 6 ianuarie, oficiem slujba Utreniei, de la ora 8:30 și sfânta Liturghie, de la ora 9:30, urmate  de Sfințirea Mare a Apei;

     Duminică 7 ianuarie, la sărbătoarea închinată sfântului proroc Înainte Mergător și Botezător Ioan, oficiem următoarele slujbe:

– ora 9:00, Utrenia;
 – ora 10:00, sfânta Liturghie;
 – ora 17:00, Vecernia.
  Agheasma Mare va fi distribuită, așadar, de vineri, ora 12:00 și până duminică seara, ora 18:00.

  Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu noi toți!

Familia Miloia – un nume de referință în istoria parohiei Timișoara Iosefin

Regele Mihai I spunea, într-un discurs rostit în Parlamentul României, că „lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie”. Aceste cuvinte ale regretatului nostru suveran mi-au revenit în memorie la primirea unui mesaj scurt, dar emoționant, din partea doamnei dr. Dana-Alina Rosenberger, fiica Ing. Mircea Miloia, pe care l-am înmormântat în urmă cu câteva luni.

„Pentru a rememora viața și opera bunicului meu, dr. Ioachim Miloia – scrie doamna Rosenberger – am considerat de cuviință să fac o donație bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, cea mai mare și mai frumoasă realizare a bunicului meu”. Donația constă din prețiosul album cu fotografii realizate la înmormântarea lui Ioachim Miloia și din suma de 50.000 lei.

„Dorința mea este ca, în fiecare an, de sărbătoarea Buneivestiri, ziua în care Ioachim Miloia a decedat, biserica să oficieze un parastas și să ofere o pomană în memoria lui”, precizează dna Rosenberger. Am perfectat, așadar, actele de donație, suma de 50.000 lei a intrat în contul parohiei și Consiliul parohial a hotărât să fie transferată în contul special deschis pentru refacerea picturii lăcașului nostru de cult.
Revenind la cuvintele memorabile ale regelui Mihai I, putem afirma, fără teama de a greși, că familia Miloia, credincioasă valorilor moralei și credinței noastre dreptmăritoare, a scris o pagină frumoasă în viața cultural-artistică și bisericească a Banatului.


Ioachim Miloia (1897-1940), absolvent al Institutului teologic din Caransebeș, cu două doctorate obținute la Roma, în Istoria artelor și în Litere-Filozofie, a fost profesor la Școala Normală, la Politehnica din Timișoara și la Academia de Arte Frumoase din Cluj, refugiată în orașul nostru după cedarea nordului Ardealului, director al Muzeului Banatului, director și organizator al Arhivelor Naționale ale Statului de aici și fervent susținător al reactivării Episcopiei Timișoarei.


Autor a numeroase articole și studii, Ioachim Miloia a fost și un renumit artist creator, specializat în iconografia bisericească. În această calitate, el a pictat bisericile din Anina, Folea, Topolovățu Mare, Cuptoare-Secu, Bocșa Montană, Oravița și Jebel. Iosefinul îi datorează acestui artist remarcabil pictarea iconostasului și capelei parohiale (anterioară bisericii), apoi cupola centrală (Pantocratorul), bolta semicilindrică spre altar și iconostasul bisericii „Nașterea Maicii Domnului”.


Membru în Adunarea eparhială a Episcopiei Caransebeșului și în Consiliul parohiei Timișoara Iosefin, Ioachim Miloia a fost un fiu credincios al Bisericii, un om de cultură și un artist cu verticalitate morală pilduitoare, creator al unei opere valoroase pentru Timișoara și Banat.
Din păcate, a plecat din viața aceasta în plină putere creatoare, lăsând culturii, artei și Bisericii o moștenire impresionantă.

Fiii săi, Virgil și Mircea, rămași orfani, au crescut sub atenta purtare de grijă a mamei lor și, prin viața, studiile și profesiile exercitate, au făcut cinste vrednicului lor părinte. Amândoi au fost iubitori de Biserică, de cultură și artă, pasionați cercetători și promotori ai operei tatălui lor.

Virgil Miloia, scenograf la Operă Națională Română și la Teatrul Maghiar din Timișoara, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din orașul nostru, a donat Muzeului Banatului colecția de carte a tatălui său, biblioteca compozitorului Vasile Ijac și biblioteca sa personală, toate însumând zeci de mii de volume.

Inginerul Mircea Miloia a activat zeci de ani la Uzina Electrică din Timișoara, unde a deținut și funcții de conducere. Împreună cu cercetători și istorici, el a pus în valoare documentele tatălui său, multe fiind donate Arhivelor Naționale din Timișoara.

Cei doi frați au editat, apoi, teza de doctorat în Istoria artelor, susținută de Ioachim Miloia la Roma, Mircea Miloia fiind și coautor al lucrării „Un erudit cărturar. Ioachim Miloia (1897-1940)”, Ed. Mirton, Timișoara, 1997.

Parohia Timișoara Iosefin a cinstit memoria istoricului, arheologului, pictorului și publicistului Ioachim Miloia și, în semn de recunoștință, i-a realizat bustul și l-a amplasat în parcul bisericii.
Donatori și binefăcători ai bisericii din Iosefinul Timișoarei, membrii onoratei familii Miloia, vii și adormiți în Domnul și-au înscris numele în istoricul pomelnic al ctitorilor parohiei noastre, unde vor rămâne pentru totdeauna, împreună cu Lenca și Iacob Marian, cu Emanuil Ungurianu și preotul Ioan Imbroane, cu toți credincioșii care au dăruit orașului de pe Bega acest minunat lăcaș de închinare și cu cei de azi care, bine îngrijindu-l, îl lasă generațiilor viitoare.

                            Preot dr. Ionel Popescu

Predică la Duminica dinaintea Nașterii Domnului

Predică audio la Duminica dinaintea Nașterii Domnului – pr. dr. Ionel Popescu – 2023

Magia sau sfințenia Crăciunului?

„Azi e miercuri, mâine-i joi

Vine Domnul pe la noi,

Însă de văzut Îl vede

Numai omul care crede!”

               ( Ducu Bertzi)

Sărbătoarea minunată a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos bate la ușa inimilor noastre. Cunoscută și cu numele de Crăciun, această sărbătoare sfântă, supranaturală sau mai presus de fire, este „taina cea din veci ascunsă” (Coloseni 1, 26) promisă de Dumnezeu, prin proroci, poporului biblic și întregii omeniri.

Sfântul Ioan Gură de Aur o numește „sărbătoarea sărbătorilor”, pentru că, de nu s-ar fi născut Mântuitorul, nu s-ar fi împlinit lucrarea de mântuire a oamenilor.

Același Sfânt Părinte descrie, în cuvinte alese, frumusețea negrăită a sărbătorii Nașterii Domnului: „Taină străină și minunată văd; cântecele păstorilor răsună de jur împrejurul urechilor mele; nu cântă cu fluierul o cântare lipsită de sens, ci cântare cerească cântă. Îngerii cântă, arhanghelii melodiază, heruvimii înalță imne, serafimii doxologesc. Toți prăznuiesc văzând pe Dumnezeu pe pământ și pe om în ceruri, pe Cel de sus jos din pricina Tainei Întrupării și pe cel de jos sus din pricina iubirii de oameni” (Sf. Ioan Hrisostomul, Cuvântări la praznice împărătești, trad. de pr. D. Fecioru, Tipografia cărților bisericești, București, 1942, p. 25-40).

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos nu este, așadar, un fenomen firesc, nu este doar un eveniment, ca multe altele, ci este o MINUNE dumnezeiască care împarte istoria lumii în două părți, înainte și după Hristos.

Minunat este modul conceperii Pruncului, „de la Duhul Sfânt” (Matei 1, 20) și minunată este Nașterea Sa în Betleemul Iudeii, cetatea lui David. Martorii acestei minuni sunt Fecioara Maria și dreptul Iosif, păstorii, care vesteau „că s-a născut azi Mântuitorul, Care este Hristos Domnul” (Luca 2, 11), magii care s-au închinat Lui și I-au oferit daruri, ca reprezentanți ai popoarelor lumii și îngerii care-L preamăreau pe Dumnezeu prin cântări de bucurie.

Copleșit de măreția și sfințenia acestei MINUNI, Sfântul Grigorie Palama, trăitor în veacul al XIV-lea, scria: „Cuvântul cel mai înainte de veci și necuprins și atotțiitor Se naște acum după trup, în peșteră ca unul lipsit de cămin, de acoperiș și de casă. Și ca Prunc este așezat în iesle să se facă văzut ochilor și de pipăit mâinilor și se înfașă în scutece. Nu se aduce în lume o alcătuire nematerialnică ce mai înainte nu exista; un trup venit prin naștere care după puțin timp să se descompună; un trup și suflet unite între ele spre alcătuirea unei ființe raționale, ci Dumnezeu și trup uniți prin suflet în chip neconfundat, într-un singur ipostas divino-uman care a pătruns în timpul din urmă în pântecele feciorelnic […] și se naște ca un prunc, lăsând însă neschimbate pecețile fecioriei …” (Sfântul Grigorie Palama, Cuvânt la Nașterea Domnului, Vestitorul Ortodoxiei, București, nr.216/217, 1 ianuarie 1999, p. 3).

Minune și taină dumnezeiască, sărbătoare a familiei și a păcii, înveșmântată în negrăită bucurie și marcată de nădejdea mântuirii, cu icoana nașterii Domnului, Crăciunul ne adună în jurul sfintelor altare și a bradului împodobit, cetele de pițărăi și de colindători vestind tuturor că „s-a născut Domn frumos / numele Lui e Hristos!”

Trăitori în epoca aceasta a post modernității, marcată de consumerism, egoism și indiferentism, care pare că „strivește corola de lumini a lumii”, luptăm duhovnicește ca să sporim „a lumii taină” și să călătorim împreună cu „caravana Magilor din Răsărit, și cu ciobanii din Betleem” (Gala Galaction), pentru a ne închina Dumnezeiescului Prunc.

Crăciunul, așa cum frumos l-am sărbătorit în copilărie cu părinții și bunicii, este însă copleșit, tot mai mult și mai agresiv de imagini, cântări, reclame, urări, târguri, goană după cadouri și pregătiri costisitoare pentru o masă cât mai îmbelșugată în zilele „sărbătorilor de iarnă” (nu ale Sfintelor Sărbători). Pregătirea duhovnicească prin post, rugăciune, spovedanie, împărtășanie, însoțite de „colindul sfânt și bun”, pare a fi umbrită de goana după cele materiale.

Oriunde ne aflăm în această perioadă, citim și auzim despre magia „sărbătorilor de iarnă” și despre atmosfera „magică” a acestora, despre „Crăciunul de poveste” și „spiridușii Crăciunului”, despre retrăirea „miracolului nopții de Crăciun” etc.

Urările de sfintele sărbători sunt, de cele mai multe ori, în spiritul „magiei” Crăciunului, fiind promovate cu sârg de mass media, de magazine, supermagazine, supermarket-uri și mall-uri. Iată doar câteva: „Sărbători magice”, „toți clopoțeii din brad să-ți cânte colindul magic …”, „Crăciun de poveste”, „Crăciun fericit, plin de magie”, „Sărbătorile de iarnă să vă aducă …”! Toate acestea și multe altele sunt golite de conținut spiritual/duhovnicesc, de mesaj creștinesc, adică mută accentul de pe sărbătoarea sfântă pe petreceri, podoabe sclipitoare și manifestări în care kitsch-ul este la loc de frunte.

Ca și buni creștini, nu suntem împotriva petrecerii cu bucurie, decență și cumpătare a sărbătorii bucuriei, Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos sau Crăciunul, dar ne îngrijorează descreștinarea, desacralizarea mesajului biblic și transformarea Crăciunului doar în prilej de petrecere, îmbogățit de sofisticate produse ale artei gastronomice.

Cât de bine și de frumos ar fi dacă am reuși să armonizăm cele două componente ale spiritualității noastre creștin-ortodoxe, activă și contemplativă, admirabil ilustrate de surorile lui Lazăr, Marta și Maria și, bucurându-ne de binefacerile primite de la Dumnezeu, să-L preamărim pe Pruncul sfânt, Care S-a întrupat în istorie pentru mântuirea noastră.

                                                                                       Preot dr. Ionel Popescu

Concertul de Crăciun „Vestim Nașterea”, ediția a XIX-a

În preajma sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, la parohia Timișoara-Iosefin sunt organizate o serie de activități pastorale și cultural-filantropice. Astfel, grupul de tineri al parohiei, coordonat de preotul Eugen Babescu, în cadrul întâlnirilor catehetice săptămânale, a împodobit bradul de Crăciun, a învățat și cântat frumoasele colinde creștinești- strămoșești.

Duminică, 17 decembrie a.c., în biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, a fost organizată ediția a XIX-a a Festivalului de colinde „Vestim Nașterea”, la care au participat credincioșii și sute de copii însoțiți de părinți și bunici. Imediat după Sfânta Liturghie, 100 de elevi de la Colegiul Național Bănățean din Timișoara, însoțiți de doamnele învățătoare și profesoare de religie, au cântat colinde în fața credincioșilor și a preoților.

Apoi, în după-amiaza aceleiași zile a avut loc concertul  tradițional de colinde susținut de următoarele formații corale: Corala bărbătească „Epifania”, Corala „Preot Nicolae Belean” a Parohiei Ortodoxe Sf. Nicolae – Timișoara Nord și Corala „Doina Banatului” a Parohiei Timișoara Iosefin.

Prima corală interpretat colindele: „Gazde mari, nu mai dormiți”, de Tiberiu Brediceanu – dirijor: Dumitru-Silviu Sârbu, „Trei Păstori”, de Timotei Popovici; „Lerui ler”, de Gabriel Popescu – solist: Preot Daniel Pop; „Sus în casa lui Crăciun”, de Gheorghe Șoima și „Diptic de colinde”, de Costică Andrei,  dirijate  de către prof. Florin Nicolae Șincari.

Cea de-a doua corală care a încântat audiența a fost  cea a Parohiei Timișoara Nord „Sfântul Ierarh Nicolae”, dirijată de prof. Corneliu Chircă. Din repertoriul acesteia au făcut parte colindele: „După datini, colindăm” – Alexandru Pașcanu; „Noi în seara de Crăciun”, de  Ioan Brie; „Colo-n câmp”, de  Francisc Hubic (solistă Marilena Chircă); „Condacul Nașterii Domnului”, de  Paul Constantinescu; „Lerui, Doamne, ler”, de Remus Georgescu și „În noaptea Sfântă de Crăciun”, de Nicu Moldoveanu.

Corala  „Doina Banatului” a parohiei Timișoara-Iosefin, dirijată de prof. Nicolae Șincari, a interpretat patru colinde: „Mărire lui Dumnezeu”, de Nicolae Ursu; „Minune mare”, de Paul Constantinescu; „Moș Crăciun”, de Stelian Olariu (soliști: Dumitru-Silviu și Liliana Drăghici) și „Colo-n susu”, de Sabin Drăgoi. Îmbrăcați în minunatele costume tradiționale românești, coriștii au impresionat audiența prin modul armonios în care au interpretat colindele.

Prezentarea concertului a fost făcută de către preotul Ionel Popescu, parohul bisericii, care a oferit informații despre cele trei formații corale  și a subliniat rolul lor în activitatea pastoral-misionară a parohiilor.

La finalul manifestării coriștii și sute de copiii, au primit pachete cu dulciuri și jucării din partea organizatorilor, Parohia Ortodoxă Română Timișoara Iosefin și Fundația parohială „Preot Ioan Olariu”.

Activități filantropice la parohia Timișoara Iosefin

 Parohia Timișoara-Iosefin se implică activ în efortul de sprijinire a persoanelor vulnerabile și a familiilor cu mulți copii, care se confruntă cu probleme de natură materială.

Sub coordonarea preotului paroh, cu participarea preoților slujitori, a membrilor consiliului și comitetului parohial, a Fundației Preot „Ioan Olariu” și în parteneriat cu Banca pentru Alimente din Timișoara, sunt ajutați zeci de credincioși, de toate vârstele, care primesc săptămânal hrană caldă și alimente neperisabile. Astfel de activități sunt organizate și în preajma sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, când sunt oferite pachete substanțiale cu alimente și dulciuri la sute de persoane vârstnice, singure și fără aparținători, familiilor numeroase, elevilor cu rezultate remarcabile la învățătură, proveniți din familii vulnerabile și sutelor de copii care frecventează biserica.

O asemenea acțiune a avut loc și în data de 17 decembrie a.c., cu acest prilej fiind  pregătită hrană caldă la cantina parohială și oferite pachete cu alimente la aproximativ 200 de persoane. Credincioșii cu probleme de deplasare primesc alimentele , prin bunăvoința voluntarilor, la domiciliu. Pentru copii au fost achiziționate și anul acesta 450 de pachete cu dulciuri, oferite duminică, 17 decembrie, în cadrul manifestării corale “Vestim Nașterea”.

Ajutoarele sunt acordate în urma anchetelor sociale efectuate de voluntarii parohiei și ai Fundației „Preot Ioan Olariu”.  Pentru toate acestea, în numele preoților slujitori și al Consiliului parohial, adresăm alese mulțumiri credincioșilor care sunt alături de noi în susținerea activităților social-filantropice.

Concert de colinde la parohia Iosefin