Rugăciune pentru înaintași

     Parohia Timișoara Iosefin aniversează, anul acesta, 100 de de la înființare și 90 de ani de la constituirea coralei „Doina Banatului”. În acest context, duminică, 07 februarie, după Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba de pomenire pentru profesorul, compozitorul, folcloristul și dirijorul Nicolae Ursu (+ 10 februarie 1969), care a dirijat corul din biserica noastră până la data de 06 octombrie 1946, când a fost târnosită catedrala mitropolitană și corul s-a mutat în noul lăcaș de închinare.

       Nicolae Ursu (1905 -1969)  a fost cinstit și pomenit de către membrii coralei noastre și la 28 august 2020, în cimitirul central din Cluj-Napoca, unde își doarme somnul de veci.

        Prin opera sa muzicală impresionantă, din care fac parte și compozițiile religioase, Nicolae Ursu și a înscris numele în istoria muzicii naționale. Remarcabil este, totodată, curajul acestui muzicolog bănățean, crescut de bunicul și de tatăl său pe lângă strana bisericii din Șanovița, de a dirija corala mitropolitană a Timișoarei între anii 1946 – 1960, adică în perioada prigoanei comuniste împotriva Bisericii și a intelectualității creștine din țara noastră.                                 

    Preoții slujitori și credincioșii parohiei noastre îi vor pomeni, anul acesta, pe toți ctitorii, miluitorii, binefăcătorii, care au contribuit la înființarea parohiei și a corului, pe oamenii de artă care au împodobit lăcașul bisericesc cu pictură și sculptură, precum și pe slujitorii culturii, personalități ale orașului nostru care s-au implicat, de a lungul celor 100 de ani, în viața bisericească a parohiei Iosefin. Așa, de pildă, la 21 februarie a.c., va fi pomenit și preotul ctitor Ioan Imbroane, de la a cărui plecare la ceruri comemorăm 80 de ani.  

         Acesta este prinosul nostru de recunoștință față de vrednicii înaintași care ne-au lăsat moștenire parohia, casa culturală ( parohială ) corul și tradițiile creștin-ortodoxe ziditoare de suflet în această parte a orașului.   

Preot Ionel Popescu 

                   paroh