Adunarea generală a fundației parohiale „Preot Ioan Olariu”

Adunarea generală a fundației parohiale „Preot Ioan Olariu” s-a ținut luni, 21martie a.c., în sala de festivități „Preot Ioan Imbroane”, a parohiei Timișoara Iosefin. Ordinea de zi a acestei adunări a cuprins următoarele puncte : raportul președintelui fundației cu privire la activitățile desfășurate în anul 2021; raportul financiar la data de 31 decembrie 2021; raportul cenzorului; proiectul „Sprijin la distanță – o șansă pentru fiecare”; aprobarea situației financiare pe anul 2021; stabilirea cotizațiilor pe anul 2022; propuneri de activități pe anul 2022 și diverse.


Raportul de activitate pe anul trecut a scos în evidență faptul că, în condițiile generate de pandemie, fundația s- a implicat activ în comunitate și a ajutat financiar familii cu mulți copii, credincioși vârstnici, cu probleme de sănătate și totodată materiale și a susținut parohia în distribuirea hranei calde la 40 – 50 de persoane, inclusiv la acordarea a sute de pachete cu alimente de Sfintele Paști, de hramul bisericii și de Crăciun. Prin fundația noastră este achitată o masă de prânz în fiecare zi de sâmbătă pentru zecile de mame care au copiii internați la Spitalul „Louis Țurcanu” și zilnic pentru zece copii, cazuri sociale, la cantina Școlii „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”. Două familii din Recaș și Ghiroda Veche, ale căror case au fost distruse în incendii au primit ajutor 4000 și respectiv 7000 de lei, o fetiță supusă unei intervenții chirurgicale la ochi a primit suma de 10 000 lei, iar familiei formată dintr-o mamă cu 9 copii i-a fost acordată suma de 13 000 lei, bani cu care și-a cumpărat un teren pentru construirea unei case la Cebza.

În colaborare cu Asociația „Observă & Ajută” din București / Germania, fundația noastră a acordat zece calculatoare complet echipate la zece elevi premianți. De asemenea, ajutoare financiare, îndeosebi pentru achiziționarea de echipamente medicale, au fost acordate unor unități medicale din orașul nostru. Cel mai important proiect derulat de fundație in ultimii ani este de departe, cel intitulat „Sprijin la distanţă – O şansă pentru fiecare copil şi tânăr de a accede, în mod egal, la educaţie şi la valorile culturii, ca formă de refuz a izolării şi marginalizării provocate de sărăcie”. Prin acest proiect, elevi și studenți care provin din familii nevoiașe, primesc burse lunare din partea fundației, pentru putea să-și finalizeze studiile.

Membrii fundației au apreciat activitatea desfășurată și au făcut propuneri concrete de activități pe anul 2022. A fost remarcat însă și faptul că, având în vedere problemele materiale cu care se confruntă mulți semeni, ar fi mare nevoie de implicarea mai multor credincioși în activitatea social-filantropică, mai ales tineri. Milostenia este o virtute bine plăcută lui Dumnezeu, Care ne îndeamnă să dăm mâncare celui flămând, să-l îmbrăcăm pe cel gol, să-l vizităm pe cel bolnav…, așa cum ne învață Hristos Domnul: „Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui”.