Adunarea Generală a Fundației „Preot Ioan Olariu”

Membrii Fundației „Preot Ioan Olariu” s-au reunit în ședință de lucru marți, 16 aprilie a.c., în sala de festivități “Preot Ioan Imbroane” a Parohiei Timișoara-Iosefin,  în vederea dezbaterii și aprobării rapoartelor anuale privind activitățile filantropice și culturale desfășurate în anul 2023.

Ordinea de zi a Adunării Generale a constat din raportul președintelui asupra activității de anul trecut, raportul financiar, raportul cenzorului, prezentarea proiectului „Sprijin la distanță – o șansă pentru fiecare”, aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 și, nu în ultimul rând, prezentarea programului de activități și propunerile pe anul 2024.

Astfel, s-a arătat că proiectul „Sprijin la distanță – O șansă pentru fiecare copil şi tânăr de a accede, în mod egal, la educație şi la valorile culturii, ca formă de refuz a izolării şi marginalizării provocate de sărăcie”,  a fost continuat și anul trecut, 10 elevi și studenți cu posibilități materiale reduse, dar care au rezultate bune la școală, fiind ajutați cu burse, pentru a nu fi nevoiți să-și întrerupă studiile.

Pe lângă aceasta, fundația a acordat  ajutoare sociale unor persoane cu probleme financiare deosebite sau cu boli grave, a finanțat operații costisitoare, mai ales pentru credincioșii confruntați cu probleme de viață și moarte. De asemenea, în preajma marilor sărbători, membrii fundației, alături de Parohia Iosefin, participă prin cantina socială la campania de întrajutorare a vârstnicilor cu nevoi financiare, cărora le oferă hrană caldă pachete cu alimente neperisabile.

Și în anul 2023, fundația a ajutat, preponderent, familii cu  mulți copii, aflate în pragul sărăciei. Au fost sprijinite apoi mamele cu copii refugiate din Ucraina din pricina războiului, atât cu bani, cât și cu alimente, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Prin  Direcția Socială a Primăriei, fundația a oferit 5077 lei în scopul cumpărării de încălțăminte tot pentru copiii veniți din Ucraina. Ajutoare materiale au fost acordate și familiilor care au copii cu handicap, prin centrul de zi „Podul Lung”, familiilor ai căror copii frecventează Centrul de zi „Sfântul Nicolae”, copiilor care sună la telefonul copilului și ajung în Refugiul temporar de pe strada Căpitan Damșescu”. Fundația a plătit masa de prânz pentru 28 de elevi care provin din familii vulnerabile de la Liceul Ortodox „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”. De asemenea, s-a plătit masa de prânz, în fiecare zi de sâmbătă pentru  mamele care au copii bolnavi internați la spitalul „Louis Țurcanu” și care sunt cazate în casa „Ronald McDonald”,  construită lângă spital de fundația cu același nume. Nu trebuie uitat nici parteneriatul cu Banca de Alimente Timiș; valoarea alimentelor primite și distribuite săptămânal nevoiașilor în anul 2023 fiind de 107.706 lei.

„În cadrul Adunării Generale, reprezentanții Fundației „Preot Ioan Olariu” au evidențiat contribuțiile semnificative ale acesteia în domeniul social-filantropic, cultural și medical. Astfel, anul trecut, fundația a alocat sume impresionante, zeci de mii de euro/sute de mii de lei, pentru diverse inițiative care au avut un impact pozitiv asupra comunității. De-a lungul celor 16 ani de activitate, fundația a fost un catalizator cultural important, organizând conferințe pe teme variate și susținând publicarea de lucrări literare și materiale artistice.

Fundația a depășit rolul tradițional de asistență alimentară, oferind nu doar suport prin cantina Parohiei Timișoara – Iosefin, ci și prin distribuirea de alimente neperisabile. Într-o continuă strădanie de a-și diversifica activitățile, fundația a extins ajutorul și către familiile din mediul rural, apropiate sau îndepărtate de Timișoara, care se confruntă cu dificultăți majore de sănătate și lipsuri materiale. În prezent, fundația, împreună cu parohia, se află în etapa finală de construcție a unei locuințe pentru o familie nevoiașă, demonstrând astfel angajamentul său profund față de îmbunătățirea calității vieții în comunitate”, a precizat pr. Ionel Popescu, președintele Fundației „Preot Ioan Olariu”.

 La 31 decembrie 2023, suma totală cheltuită de fundație pentru ajutoare, operații, masă copii și mame, alimente de Crăciun, ajutoare pentru studii, a fost de 225.492 lei. La aceste cheltuieli se adaugă avansul de 29.453 lei, plătit pentru rampa specială care va ajuta persoanele cu dizabilități să urce în biserică. Rampa va fi plătită integral de fundație și va fi predată parohiei Iosefin cu proces verbal de predare-primire.

În anul 2023, Timișoara a fost Capitală Europeană a Culturii. Fundația a ajutat la tipărirea pliantului despre parohie, în patru limbi: română, engleză, franceză și germană. Tot pe plan cultural, se dorește și alcătuirea unei lucrări despre viața și activitatea pastoral-misionară a preotului Ioan Olariu, cel care a păstorit această comunitate cu mulți ani înainte. Evenimentul dorește să celebreze, pe data de 2 iunie 2024, cei 16 ani de activitate ai fundației.

La final, pr. Ionel Popescu, președintele fundației, Consiliul Director și toți membrii fundației aduc mulțumiri calde tuturor donatorilor, sponsorilor și voluntarilor pentru deosebita implicare și sprijinul permanent pe care l-au acordat, în special Bisericii și credincioșilor în vârstă și copiilor. De asemenea, președintele fundației a transmis și binecuvântarea și purtarea de grijă a Părintelui Mitropolit Ioan, președintele de onoare al acesteia, care urmărește îndeaproape activitatea ei și o apreciază la justa valoare.

Fundația creștină „Preot Ioan Olariu” este o fundație social-filantropică de dezvoltare comunitară, non-guvernamentală, fără scopuri politice și nediscriminatorie profesional, ce funcționează cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

Misiunea fundației este să dezvolte sistemul de caritate, în spirit creștin umanitar, atât în Parohia Ortodoxă Timișoara-Iosefin, cât și în comunitățile parohiale din Timișoara și județul Timiș.

Scopul fundației este de a oferi servicii comunitar-sociale, medicale, culturale și educaționale, în spirit creștin, contribuind prin acestea la rezolvarea multiplelor probleme stringente din comunitate.