Broșură plurilingvă despre istoricul parohiei și al bisericii din Iosefinul Timișoarei

Prima broșură despre parohia și biserica „Nașterea Maicii Domnului” din zona Iosefinului timișorean a fost publicată în anul 2002, în limbile română, engleză, franceză și germană.

În anul 2012 a fost editată lucrarea monografică „Iosefinul Ortodox – contribuții monografice”, urmată, în anul 2021, de ediția a II-a revăzută și întregită, ambele ediții cu rezumate consistente în limbile moderne amintite.

Broșura de față, tipărită în condiții grafice de excepție, avându-l ca autor pe preotul Ionel Popescu, vine acum în întâmpinarea vizitatorilor din țară și de peste hotare care vizitează anul acesta Timișoara, „Capitală Europeană a Culturii”.

Textul sintetic (18 p.) și imaginile color au menirea de a-i familiariza pe cititori cu istoria parohiei întemeiate în urmă cu 102 ani, prin jertfa, stăruința, dragostea de Biserica neamului și de Dumnezeu a ctitorilor Lenca și Iacob Marian, a avocatului Emanuil Ungurianu și a credincioșilor români din cartierul Iosefin, preponderent cu populație germană.

Providența divină a rânduit, apoi, ca preotul Ioan Imbroane, originar din localitatea Coștei (azi în Serbia), să fie ales paroh și să înceapă demersurile pentru organizarea parohiei, pentru construirea Casei Culturale (parohiale) și a monumentalei biserici cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”.

Preotul Ioan Imbroane a fost, cu adevărat, „omul potrivit la locul potrivit”, prin ostenelile sale fiind ridicate, în doar șase ani, edificiile parohiale. Marele său merit constă în faptul că a reușit să-i implice în viața parohiei nu doar pe credincioșii obișnuiți, ci și pe intelectualii creștini de atunci, scriitori, medici, arhitecți, ingineri, pictori, sculptori, profesori și muzicieni, ba chiar și pe reprezentanții instituțiilor locale de stat.

Broșura descrie, așadar, istoria parohiei și a bisericii, în cele patru limbi și mărturisește prin imaginile color, despre frumusețea negrăită a acestei biserici în stil bizantin, despre etapele construirii ei, în doar patru ani, și despre împodobirea ei cu veșmânt pictural și cu o capodoperă sculpturală impecabilă.

Corala „Doina Banatului”, înființată tot de către preotul ctitor Ioan Imbroane, dirijată apoi de muzicieni renumiți, precum Sabin Drăgoi și Nicolae Ursu, a revărsat armonii divine la sfintele Liturghii din catedrala episcopală sau „catedrala mică”, cum o denumesc timișorenii, așa cum revarsă și în zilele noastre.

Înfăptuirile de excepție ale preotului Ioan Imbroane au fost contiunate de urmașii săi întru slujire, chiar dacă unii au fost persecutați și chiar întemnițați de către autoritățile comuniste-atee.

După anul 1990, parohia Timișoara Iosefin a cunoscut un reviriment puternic, fiind reluate activitățile filantropice și culturale temeluite de preotul Imbroane.

Corala „Doina Banatului”, cantina pentru nevoiași, fundația social-caritativă „Preot Ioan Olariu”, întemeierea comunității pentru credincioșii cu deficiențe de auz și vorbire și slujirea în limbaj mimico-gestual, efectuarea de pelerinaje în țară și peste hotare, împodobirea cu icoane în mozaic a bisericii și a paraclisului „Sfânta Maria” din demisolul recent amenajat, renovarea exterioară a bisericii și a casei parohiale și amenajarea parcului din incintă, împodobit cu busturile ctitorilor și ale unor personalități cu pilduitoare activitate în viața parohiei, sunt doar câteva din aspectele tratate, pe scurt, în această lucrare plurilingvă.

Broșura de față are, așadar, rolul de a prezenta credincioșilor timișoreni fascicole importante și ziditoare de suflet din istoria Parohiei Timișoara Iosefin și a bisericii „Nașterea Maicii Domnului” și de a pune la îndemâna oaspeților din țară și din străinătate un material succint despre arta, cultura, credința și spiritualitatea noastră românească, creștin-ortodoxă.

pr. dr. Ionel Popescu