Corala „Doina Banatului” la manifestarea aniversară a corului „SARGEȚIA”  

Sâmbătă, 28 octombrie, în sala mare a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, a avut loc concertul aniversar SARGEȚIA 25, manifestare corală prilejuită de împlinirea a 25 de ani de la înființarea coralei mixte „Sargeția”.

Această corală s-a înființat în luna ianuarie a anului 1998, la inițiativa dirijorului Nicolae Icobescu, continuator al unei bogate tradiții în arta corală a Banatului din care provine și a solistului Gheorghe Pop. Denumirea coralei are rezonanță istorică locală, preluată și din versurile: „Pe-ale Sargeției maluri / Se-nalță Sarmisegetusa mândră” (din lucrarea corală „Sarmisegetusa”, de Gheorghe Dumitrescu).

În toți acești ani, corala „Sargeția” și-a câștigat un binemeritat loc în ierarhia corală națională și locală, fiind adesea denumită „un Madrigal hunedorean”, datorită unui timbru vocal expresiv și rafinat, bun conducător al emoției și mesajului muzical, sub bagheta neobositului său dirijor, Nicolae Icobescu. 

În ultimii cinci ani, bagheta dirijorală a fost preluată de doamna profesoară Mihaela Popa, membră a corului din anul 2004, cu experiență dirijorală dobândită la conducerea altor ansambluri corale.

            La această manifestare corală, pe lângă corala gazdă, au fost invitate alte două ansambluri corale: Corul „Doina” din Hunedoara, dirijat de profesorul Marin Dârvă și corul mixt „Doina Banatului” al Parohiei Timișoara Iosefin, dirijat de Florin-Nicolae Șincari.

            Toate cele trei formaţii corale au prezentat repertorii alcătuite din lucrări religioase, patriotice, prelucrări folclorice, dar și creații din repertoriul universal.

            Până să ajungă la Deva, coriștii bănățeni au vizitat Castelul Corvinilor din Hunedoara și au cântat în Sala Dietei, „Trompetele răsună”, de Gavriil Musicescu, iar în capela acestuia „Pe Tine Te lăudăm”, de Dimitrie Cusma, în Capela din acest important edificiu hunedorean.

            Parohia Timișoara Iosefin și membrii corului bisericesc din cartierul Iosefinului ortodox au oferit trei ACTE DE CINSTIRE (DIPLOME ANIVERSARE) domnului Nicolae Icobescu – fondatorul și primul dirijor al coralei „Sargeția”, doamnei prof. Mihaela Popa – dirijorul coralei și membrilor coralei „Sargeția”. 

            Membrii corului „Doina Banatului” le mulțumesc colegilor din corala „Sargeția” pentru onoarea de a fi invitați la acest moment aniversar și le doresc ANI MULȚI CU SĂNĂTATE în slujba artei corale românești.