Finalizarea lucrărilor de restaurare la biserica parohială

Dacă la 18 iunie 2018 anunțam că au început lucrările de restaurare la biserica „Nașterea Maicii Domnului” a parohiei noastre, acum informăm, cu multă bucurie, pe toți credincioșii noștri că aceste lucrări au fost finalizate.

Mai întâi au fost executate lucrări de desfacere a vechii învelitori din tablă zincată, de reparații la structura de lemn a acoperișului bisericii și al turnului clopotniță (33 m înălțime), fiind înlocuită întreaga asterială afectată de ciupercă. Lemnul montat a fost ignifugat, apoi s-a trecut la complexa acțiune de acoperire a bisericii cu tablă de cupru. Totodată, au fost înlocuite toate jgheaburile și burlanele vechi, cele noi fiind confecționate tot din tablă de cupru. Odată cu aceasta au fost executate lucrări de tencuială și de zugrăvire cu vopsea lavabilă, atât la clădirea bisericii, cât și la turnul clopotniță. În final, a fost montat un nou paratrăsnet pe turnul clopotniță al bisericii parohiale și a fost recondiționat și montat sistemul de iluminat artistic al lăcașului de cult.

Aceste lucrări de renovare, complexe și costisitoare, au necesitat un efort financiar apreciabil din partea parohiei și a credincioșilor care ne-au susținut cu donații substanțiale, deși niciodată nu s-a făcut apel în biserică și nici nu s-au organizat colecte pentru susținerea lor. Faptul acesta evidențiază dragostea și atașamentul deosebit al credincioșilor față de parohie și de minunata noastră biserică parohială, precum și implicarea lor exemplară în rezolvarea problemelor administrativ-gospodărești ale acestei unități parohiale.  

Privind acum restaurata noastră biserică parohială, ne vin în minte cuvintele sfinte: „Această casă Tatăl a zidit-o; această casă Fiul a întărit-o; această casă Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o și a sfințit sufletele noastre”.

Mulțumim bunului Dumnezeu și Preacuratei Fecioare Maria pentru binecuvântarea și ajutorul primit în toată această perioadă de timp, precum și bunilor noștri credincioși care au avut încredere în noi, au sprijinit material lucrările și ne-au însoțit mereu cu rugăciunile lor.