Hramul bisericii din parohia Timișoara Iosefin

   Hramul bisericii este, prin excelență, un prilej binecuvântat de bucurie duhovnicească și de cinstire, prin rugăciune, cântare, spovedanie și Împărtășanie a ocrotitorului/ocrotitorilor unei biserici, mănăstiri, paraclis etc.

    Cu astfel de simțăminte de înălțătoare bucurie am întâmpinat și noi, preoții și credincioșii parohiei Iosefin, împreună cu preoții Vasile Bădescu de la parohia Timișoara Viile Fabric și Marius Adrian Rumega, parohul Cerneteazului și arhid. Dr. Ștefan Ioan Stratul,  sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului, hramul bisericii noastre, târnosite în urmă cu 87 de ani.

   Rânduielile bisericești, specifice praznicului, au început, așa cum se cuvine, în ajunul sărbătorii, când au fost oficiate Vecernia unită cu Litia, continuate apoi, în dangătul clopotelor și cu lumânări aprinse, de procesiunea în jurul lăcașului de cult, cu opririle în cele patru laturi ale acestuia, pentru înălțarea ecteniilor și a rugăciunilor îndătinate.

   La finalul acestei slujbe impresionante, preotul Vasile Bădescu a rostit un cuvânt de învățătură adecvat praznicului, apoi numeroșii credincioși prezenți au fost miruiți și au primit Litia binecuvântată.

   Ziua praznicului a fost cinstită prin oficierea Utreniei și sfintei Liturghii, în cadrul căreia au fost incluse ectenii și rugăciuni speciale de mulțumire,  răspunsurile liturgice fiind date de corala parohială „Doina Banatului”, dirijată de Prof. Florin Nicolae Șincari. Predica rostită de către preotul Eugen Babescu a evidențiat importanța și frumusețea duhovnicească a acestei sărbători, prima din anul bisericesc, precum și rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii neamului omenesc.

   După oficierea sfintei Liturghii a fost oficiat parastasul pentru ctitorii și preoții bisericii adormiți în Domnul și au fost binecuvântate praznicele aduse de către credincioși. Seara de hram s-a încheiat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, la care au participat, iarăși, foarte mulți credincioși.

  Hramul bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din parohia Iosefin, cinstit prin rugăciune curată către Dumnezeu și Preasfânta Fecioară Maria, a fost un moment emoționant de comuniune și de cuminecare, de mulțumire și de pace sufletească, în timpul căruia am simțit că Maria Fecioara, născută din credincioșii și evlavioșii săi părinți, Ioachim si Ana, ne iubește, ne ocrotește ca o mamă bună și iertătoare, ne chemă la Fiul Său, Hristos Domnul și se roagă cu noi, preoții si credincioșii acestei parohii, de 87 de ani încoace.

La ieșirea din biserică, fiecare credincios a primit în dar cozonac binecuvântat, prin grija credincioaselor din Comitetul parohial.