Despre sărbătoarea „Nașterea Maicii Domnului”

Iubiți frați și surori în Hristos Domnul, Dragi parohieni, la 8 septembrie, întreaga creștinătate ortodoxă sărbătorește nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria, sărbătoare cunoscută în popor și cu numele de Sântămăria Mică sau Sfânta Maria Mică.

Pentru biserica noastră, sărbătoarea aceasta are o importanță aparte, întrucât preotul Ioan Imbroane și vrednicii credincioși care au ctitorit-o în urmă cu 84 de ani, au stabilit praznicul „Nașterii Maicii Domnului” ca hram al acestui minunat lăcaș de închinăciune. Neavând documente care să grăiască despre motivul care a stat la baza hotărârii ctitorilor, credem că, așa după cum Nașterea Maicii Domnului, prima sărbătoare din anul bisericesc, înseamnă începutul mântuirii noastre, tot așa și biserica noastră, ridicată în noul cartier german Iosefin ( Josephstadt ), temeluiește începutul vieții bisericești ortodoxe, care a început să se înfiripeze, în acei ani, în această parte a orașului. Așadar, la 8 septembrie o cinstim pe Sfânta Fecioară Maria, pentru că Însuși Dumnezeu a cinstit-o atunci când a ales-o să-L nască pe Mântuitorul lumii. O cinstim pe Maica Domnului pentru că a cinstit-o Fiul lui Dumnezeu, când S-a întrupat în pântecele ei.

Au cinstit-o, Sfântul Arhanghel Gavriil, care a numit-o „plină de Har”, Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, prin cuvintele „binecuvântată ești tu între femei” și „Maica Domnului meu” ( Luca 1,26 și 42-43). De-a lungul istoriei, Maica Domnului a fost cinstită de milioane de sfinți și credincioși ai Bisericii noastre, de ierarhi, preoți, monahi și monahii, de scriitori și poeți creștini care au preamărit-o și o preamăresc în scrierile lor, de Sfântul Evanghelist Luca și de toți artiștii care i-au pictat chipul sfânt, de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, căruia Domnul Hristos i-a lăsat-o în grijă, iar el a prețuit-o și a iubit-o ca pe propria mamă și mai mult de atât.

Preoții și credincioșii Iosefinului ortodox timișorean, o cinstim și o iubim pe Maica Domnului ca pe „măicuța noastră”, pentru că de 84 de ani sărbătorim nașterea ei în biserica noastră parohială, de 84 de ani este rugătoare pentru noi, este ocrotitoarea noastră în fața încercărilor, a necazurilor și a ispitelor vieții, de 84 de ani îi simțim dragostea ce o are față de noi și de tot poporul binecredincios, de mamele și de fiicele noastre, de familiile credincioșilor și de marea familie a dreptmăritorilor creștini de aici și de pretutindeni.

Ajută-ne, Doamne,Dumnezeul nostru, să cinstim Nașterea Maicii Domnului, cu inimă curată, în pace, cu bucurie duhovnicească și cu sănătate sufletească și trupească”. Amin!

Preot dr. Ionel Popescu