Învierea Domnului sărbătorită în Iosefin

În noaptea sfântă a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, mii de credincioși timișoreni au umplut Piața Alexandru Mocioni (Küttel), pentru a primi Sfânta Lumină și a trăi, în comuniune de iubire frățească, praznicul Paștilor. Lumina sfântă dăruită de către preoții slujitori a transformat piața din fața bisericii „Nașterea Maicii Domnului” într-un uriaș candelabru, pe chipul fiecărui participant fiind vizibile emoțiile adânci și nespusa bucurie de a fi din nou împreună, după doi ani de pandemie. Când creștinescul salut „Hristos a înviat” a străpuns liniștea nopții, din mii de piepturi a venit răspunsul „Adevărat a înviat” și toți credincioșii, cu chipul transfigurat de bucuria momentului, au început să cânte imnul pascal „Hristos a înviat din morți…”, acompaniat de dangătul celor șase clopote ale bisericii. Mare dreptate a avut, cu ani în urmă, un ierarh al Bisericii noastre, care spunea că „bucuria Învierii Domnului a umplut pământul de lumină și cerul de sfinți”. Paștile Domnului stau, cu adevărat, sub semnul bucuriei și al nădejdii. În Pastorala de Paști, Părintele Mitropolit Ioan al Banatului se întreabă „de unde a izvorât totuși această bucurie sfântă pe care o trăim acum? Din jertfa lui Hristos. Dar de unde a izvorât jertfa? Din ascultarea față de Fiul lui Dumnezeu, față de Tatăl ceresc. Și ascultarea de unde izvorăște? Din iubire, pentru că iubire este Dumnezeu”. De la biserică, credincioșii au plecat cu Sfânta Lumină în candele sau în lumânările ascunse în căușul palmelor și cu Paști adică pâinea sfințită, hrană spirituală pentru Săptămâna Luminată și cu sufletul marcat de frumusețea duhovnicească inegalabilă a nopții de Înviere.

Sfânta Liturghie din zilele sărbătorii Paștilor, cântările pascale înveșmântate în armonii corale, împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului, atmosfera de adâncă rugăciune, izvorâtă din inimă curată și din credința că și noi vom învia, pentru că „moartea nu este o sentință definitivă, ci doar o trecere”, cum scria Părintele Mitropolit Ioan, au încununat „Praznicul Praznicelor și Sărbătoarea Sărbătorilor” și ne-au așezat în comuniune cu puterile cerești și cu întregul univers, restaurat prin Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.   Fie ca bucuria și comuniunea de frățească dragoste din noaptea sfântă a Învierii Domnului să ne înroureze sufletul până la Paștile anului viitor și lumina sfântă să ne fie călăuză pe cărarea mântuirii.

            Preot dr. Ionel Popescu