Lansarea volumului „Bucuria slujirii prin cuvânt”

Vineri, 12 aprilie, a.c., în sala de cenaclu a Uniunii Scriitorilor din Timișoara a avut loc lansarea volumului, „Bucuria slujirii prin cuvânt” a părintelui dr. Ionel Popescu, vicar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei.

La aceast moment de suflet au participat clerici din Mitropolia Banatului, membrii ai Uniunii Scriitorilor, filiala Timișoara, artiști plastici, muzicieni, invitați, precum mulți iubitori de carte din urbea de pe Bega.

Cartea cuprinde articole, eseuri, însemnări și reportaje realizate în trei decenii de activitate, atât la catedră, cât și în adminitrația bisericească. Aceste lucrări au fost publicate diacronic în revista eparhială Învierea, în publicația Altarul Banatului, dar și în periodicele din urbe și în ziarul Lumina.

Moderatorul întâlnirii a fost Cornel Ungureanu, președintele filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor, care a evidențiat personalitatea de excepție a autorului, un preot cărturar, mărturisitor al credinței ortodoxe și un mânuitor remarcabil al slovei scrise.

Despre acest volum au vorbit: pr. Daniel Alic, Silviu Oravitzan, artist plastic, pr. Ioan Petraș și scriitorul Eugen Dorceascu.

În cadrul discursului pr. Ioan Petraș a evidențiat râvna autorului pentru cuvântul lui Dumnzeu, care a devenit prin discursul său un mediator între cult și cultură. De asemnea, scriitorul Eugen Dorcescu, a adus în atenția auditoriului stilul de excepție al autorului și puterea acestui de a pătrunde taina credinței și cea a suferinței prin Cruce pentru a ajunge la bucuria Învierii.   

„Această carte aureolează opera de autor a unui singular condeier, preot cărturar, în care dominanta tuturor cărților este acest binom, cult-cultură, care are caracter de ubicuitate și care întinde o mână peste timp și spațiu între Biserică și cultura noastră românească”, a precizat preotul și poetul Ioan Petraș.

Cartea a apărut la Editura Partoș a Arhiepiscopiei Timișoarei, iar ilustrația grafică aparține graficianului Ovidiu Bădescu.