Manifestări bisericești și cultural-patriotice dedicate Centenarului Marii Uniri

În conformitate cu dispozițiile Centrului eparhial, parohia noastră a organizat duminică, 02 decembrie 2018, două manifestări impresionante și emoționante dedicate Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, care au umplut de bucurie sufletul credincioșilor prezenți în număr foarte mare la sfânta biserică.

Astfel, în cadrul sfintei Liturghii s-a făcut creștinească pomenire eroilor români căzuți în primul Război mondial și făuritorilor Marii Uniri, iar după sfânta Liturghie, preotul paroh Ionel Popescu a rostit un cuvânt de suflet despre rolul pe care l-a avut Biserica în lupta pentru realizarea mărețului ideal de unitate națională și a fost citită „Rugăciunea de îngenunchere” scrisă de către preotul dr. Gheorghe Ciuhandu, consilier la Episcopia Aradului, ascultată de clerici și credincioși în genunchi, rugăciune citită la Alba Iulia și de episcopul Miron Cristea al Caransebeșului. De asemenea, a fost lecturată Rezoluția adoptată de Marea Adunare Națională de la Alba Iulia privind unirea Transilvaniei, a Banatului și a Țării Ungurești cu țara mamă. Corala parohială „Doina Banatului”, dirijată de profesorul  Florin Nicolae Șincari, a înfrumusețat manifestarea prin intonarea nemuritoarelor cântări: „Deșteaptă-te, române …”, „Hora Unirii”, „Polieleul de la Var sau de la Alba Iulia” cântat în anul 1918 și „Trompetele răsună …”.

 

În seara aceleiași sfinte duminici, de la ora 18°°, sala de festivități a parohiei a găzduit un minunat concert simfonic, susținut de artiștii instrumentiști ai Filarmonicii „Banatul” din Timișoara: Sorin Petrescu – pian, Lucian Petrilă – vioară, Dorin Cuibariu – clarinet și Doru Roman – percuție, care face parte din festivalul „Muzica României întregi”, organizat la Timișoara. Credincioșii prezenți la acest concert au trăit clipe de frumoasă emulație spirituală ascultând creațiile unor renumiți compozitori români, precum: George Enescu – Rapsodia a II-a, Ciprian Porumbescu – Balada, Tiberiu Brediceanu – Dansuri românești ș.a., interpretate cu multă dăruire și cu măiestrie de către artiștii invitați.

Prin organizarea și participarea la aceste binecuvântate manifestări, preoții și credincioșii parohiei ortodoxe române Timișoara Iosefin exprimăm sentimentele noastre de aleasă prețuire și recunoștință față de făptuitorii mărețului act al Marii Uniri de la Alba Iulia și rugăm pe Tatăl ceresc să mențină țara și poporul nostru în duhul păcii, al unității și al iubirii de Biserică și de nepieritoarele noastre valori naționale.