„Paște” sau Paști?

Sărbătoarea Învierii Domnului sau a Paștilor stă la temelia credinței noastre, fapt pentru care a fost cinstită într-un mod cu totul deosebit încă din perioada apostolică.

   Sfântul Ipolit (170-236 ), prolific scriitor creștin, a scris lucrarea „Despre Paști”, în care înalță un adevărat imn acestei sfinte sărbători, din care cităm: „O, procesiune tainică, o, sărbătoare duhovnicească, o, Paști divin, tu cobori de la cer până la pământ și urci de la pământ la cer (…). Prin tine moartea a fost biruită și viața a fost dăruită tuturor oamenilor”.

   Fără a apela la considerații de natură filologică, observăm, totuși, că Sfântul Ipolit folosește exprimarea „Paști divin”, în deplină consonanță cu scrierile Vechiului și ale Noului Testament.

   Spre pildă, cartea Ieșirea (Exodul) precizează că sărbătoarea instituită la ieșirea poporului iudaic din Egipt este „Paștile Domnului” (cap. 12, 11 și 48 ).

   Cartea Iosua menționează, la rândul ei că, după intrarea în Canaan, iudeii au sărbătorit „Paștile ( nu Paștele) în șesurile Ierihonului”, iar „a doua zi de Paști au mâncat din roadele pământului acestuia azime și pâine nouă” (Iosua 5,10-11).

Am simțit nevoia de a face aceste precizări pentru că, în ultimii ani, se observă o tendință clară de a înlocui terminologia biblică cu denumiri, expresii, cuvinte care denaturează sensul fundamental al sărbătorii Învierea Domnului.

   În mass-media, în reclamele centrelor comerciale, în felicitările transmise și în conversațiile obișnuite se vorbește tot mai mult despre „Paște” și nu despre Învierea Domnului sau praznicul Paștilor, folosindu-se, totodată, urarea ciudată și chiar hilară de „Paște fericit!”.

   De altfel, la Paști nici nu ar trebui să ne adresăm unii altora asemenea urări, neconforme scrierilor biblice, pentru că Învierea Domnului este, prin excelență, sărbătoarea bucuriei negrăite, care ne umple sufletul de fericire și de certitudinea că și noi suntem „fiii învierii” , pentru că „în Hristos toți vom învia” ( I Corinteni 15,22).

   Așadar, în calitate de creștini este imperios necesar să scriem și să pronunțăm corect numele celei mai mari sărbători creștine, renunțând totodată la urarea cu conotație ierbivoră „Paște fericit” și să ne înveșmântăm gândurile, simțămintele și bucuriile pascale în creștinești doriri, cum ar fi :

   1. Lumina Învierii Domnului să vă lumineze sufletul și familia.

   2. Să petreceți Sfintele Paști cu sănătate, pace sufletească și bucurie duhovnicească.

   3. Bucuria Învierii Domnului să se sălășluiască în sufletul Dumneavoastră.

   4. Hristos Domnul să vă facă părtași sfintei Sale Învieri.

   5. Hristos Cel înviat a treia zi din morți să vă învrednicească de bucuria pe care au avut-o femeile mironosițe.

   Toate acestea sa fie însoțite, însă, de minunată salutare pascală „Hristos a înviat ” și de răspunsul „Adevărat a înviat”, pe care noi creștinii îl rostim, ca pe o neprețuită mărturisire de credință, până la praznicul Înălțării Domnului la cer.

     Preot dr. Ionel Popescu