Pelerini bănățeni în Țara Sfântă

La sfârșitul lunii februarie a.c., Parohiile Timișoara-Iosefin și Timișoara-Sfântul Ștefan „Calea Martirilor” au organizat un pelerinaj la Locurile Sfinte din Israel, cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit Ioan al Banatului.

Cei 43 de credincioși participanți la pelerinaj, însoțiți de preoții Ionel Popescu și Ion Florentin Jura, au avut prilejul binecuvântat de a se ruga și a se închina în locurile pe unde a pășit, a propovăduit și a săvârșit atâtea minuni, Domnul Iisus Hristos.

Pelerinajul a început în străvechea localitatea Lod, numită în vechime Lidda, la mormântul Sf. M. Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință, a continuat la biserica Stella Maris (Steau Mării) de pe Muntele Carmel, unde se află peștera Sf. Proroc Ilie Tesviteanul, la Cana Galileii, cetatea primei minuni săvârșite de Hristos Domnul pe pământ și la Nazaret, orașul Bunei Vestiri, al copilăriei și al tinereții Mântuitorului.

Momente de adevărată înălțare duhovnicească am trăit cu toții în aceste străvechi localități biblice și în toată Galileea: pe Muntele Tabor, pe Muntele Fericirilor, la Tabga (locul înmulțirii pâinilor și al peștilor), la anticul Caperanum, unde Domnul a săvârșit atâtea minuni, încununate de minicroaziera pe Marea Galileii (Lacul Ghenizaret), minunat prilej de a vorbi despre localitățile biblice înșirate împrejurul acestui lac.

Pelerinajul a continuat pe Valea Irodanului până la locul autenitc al Botezul Domnului, apoi la străvechea mănăstire Sf. Gherasim de la Iordan, la Ierihon, cetatea palmierilor, și la Marea Moartă.

Cu emoție și sentimente de negrăită bucurie am pășit în ceatatea sfântă a Iersusalimului, pe Munetele Măslinilor și în Ghetsimani, pe Muntele Sionului, pe Calea Crucii și de bună seamă în Biserica Sfântului Mormânt și a Învierii Domnului.

Betleemul ne-a întâmpinat cu pace, smerenie și cu alese simțăminte de recunoștință față de Tatăl Ceresc, Care L-a trimis în lume pe Fiul Său, „să se nască, să crească, să ne mântuiască”.

La fântâna lui Iacob din orașul Nablus, ne-am întors în urmă cu aproape 5 milenii, pentru a descoperi lucrarea lui Dumnezeu în lume, iar la Ein Karem ne-am întărit sufletește vorbind despre Sf. Proroc și Botezător Ioan și despre întâlnirea dintre Sfânta Fecioară Maria și Sfânta Elisabeta, mama Botezătorului Domnului.

Mănăstirile din pustiul Iudeii, Sfântul Teodosie și Sfântul Sava ne-au impresionat datorită vechimii lor și vieții monahale pilduitoare a celor care s-au retras din lume pentru a-și închina viața slujirii lui Dumnezeu, nu puțin dintre viețuitori fiind martirizați de-a lungul celor două milenii de creștinism.

Pelerinajul la izvoarele credinței a constituit și pentru noi modalitatea cea mai potrivită de a înțelege mesajul Sfintelor Evanghelii, de a ne împrospăta cunoștințele biblice, patristice, de arheologie și de istorie a Orientului Mijlociu.

Mereu cu Biblia în mână, am învățat cu toții ce înseamnă a fi creștin într-o lume tot mai secularizată și am înțeles că idealul vieții noastre este apropierea de Dumnezeu prin virtute. Cântările bisericești înălțate în sfintele locașuri ne-au mângâiat sufletul, au creat o stare de emoție adâncă și au dezlegat zăgazul lacrimilor.

Putem afirma așadar că împreună am trăit, vreme de 7 zile, o experiență de neuitat și ziditoare de suflet, pentru care mulțumim și dăm slavă lui Dumenzeu, Cel în Treime preamărit.