Săptămâna Pătimirilor

            În viața aceasta pământească, dăruită de bunul Dumnezeu, avem parte de bucurii și de întristări, de împliniri și de neîmpliniri, de sănătate și de suferință, de daruri materiale și spirituale. Multe sunt apoi, momentele foarte importante pe care le trăim în copilărie și în  adolescență, la tinerețe și la bătrânețe. Unele dintre acestea ne marchează viața și rămân, de altfel, pentru totdeauna, în mintea și în sufletul nostru.

            Deși evenimentele de care Dumnezeu a binevoit să avem parte în viață sunt multe și hotărâtoare, uneori chiar providențiale, ele nu se pot compara cu momentele zguduitoare pe care le trăim în cele mai importante zile din istoria mântuirii neamului omenesc, cunoscute cu numele de Săptămâna Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos.

            Această săptămână începe în seara Duminicii Floriilor și se încheie în noaptea Sâmbetei celei Mari.

Slujbele bisericești care împodobesc această săptămână sunt de o frumusețe duhovnicească inegalabilă, iar trăirile pe care le avem, preoți și credincioși deopotrivă, nu pot fi exprimate prin cuvinte.

Deniile, atât de iubite de către noi toți, înseamnă priveghere sau slujbă de noapte și se oficiază din seara Duminicii Floriilor și până în seara Joii Mari, începând cu ora 18:00. Tot în această cutremurătoare săptămână săvârșim Liturghia Sfântului Vasile cel Mare (joi, 16 aprilie, ora 9:00), unită cu Vecernia, la finalul căreia binecuvântăm Paștile și aceeași liturghie, sâmbătă, 18 aprilie tot de la ora 09:00.

În Joia Mare (ora 18:00) săvârșim Denia celor 12 Evanghelii, impresionantă relatare a Pătimirilor Domnului, iar Vinerea Mare o cinstim prin post negru, prin meditație duhovnicească și prin rugăciune.

Slujbele rânduite pentru Vinerea Mare, Vinerea Neagră, Vinerea Seacă (zi cinstită prin post) sau Paștile Crucii, cum era numită în vechime, sunt: Ceasurile Împărătești (ora 09:00), numite așa pentru că la săvârșirea lor participau împărații Bizanțului, iar la noi domnitorii Țărilor Românești, apoi scoatem Sfântul Epitaf din Sfântul Altar și-l așezăm pe Mormântul Domnului, iar de la ora 18:00 oficiem emoționanta slujbă a Prohodului Domnului și înconjurarea bisericii parohiale.

 Denia celor 12 Evanghelii, Prohodul Domnului (orele 18:00) și slujba de Înviere (ora 12:00) le vom transmite în direct pe pagina de „Facebook” a Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Iosefin.

Să petrecem împreună, iubiți credincioși, aceste zile sfinte ale Pătimirilor Domnului, prin post și rugăciune, chiar dacă sufletul nostru suspină după slujbele bisericii, să rămânem uniți în dragostea față de Dumnezeu și de Biserică, să intensificăm comuniunea cu cei ce pătimesc pe patul de suferință în spitale și acasă, să întărim spiritul de solidaritate cu cei sărmani, săraci și oropsiți, să nu uităm de văduve și de orfani, de familiile cu mulți copii, de vârstnicii singuri, aflați în neputințe și să ne străduim a rămâne OAMENI credincioși, sensibili și atenți la nevoile celor de lângă noi, ca să ne facem vrednici de pacea, bucuria și lumina Sfintei Învieri.

Preot Dr. Ionel Popescu