Sărbătoarea Învierii Domnului

Săptămâna Pătimirilor, Duminica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos și Săptămâna Luminată sunt zile sfinte pe care fiecare credincios se străduiește să le cinstească atât prin primenirea sufletului, cât și prin participarea la slujbele rânduite de Biserică.

Deniile străvechi, citirea celor 12 Evanghelii, impresionantă istorisire a Pătimirilor și Prohodul Domnului au fost trăite de preoți și credincioși cu emoție, în atmosfera inegalabilei cântări din seara Vinerii Mari.

Tainica noapte a Învierii a adunat laolaltă în fața bisericii noastre mii de credincioși dornici de a primi Sfânta Lumină izvorâtă din Mormântul Domnului și de a se bucura împreună de frumusețea negrăită a sărbătorii Paștilor.

La momentul îndătinat, imnul creștin „Hristos a Înviat” s-a înălțat din mii de piepturi spre ceruri, în vreme ce piața din fața lăcașului de cult s-a îmbrăcat în Sfânta Lumină primită din cetatea Ierusalimului.

În dangătul clopotelor, a fost înconjurată biserica, pentru a vesti tuturor Învierea, apoi sfânta slujbă a continuat în interiorul lăcașului de cult.

Bucuria, pacea și lumina Învierii au luat în stăpânire inimile credincioșilor dornici să-și deschidă sufletul, pentru a intra „Împăratul Măririi”.

Cu aceleași simțăminte au fost cinstite zilele sărbătorii Paștilor și ale Săptămânii Luminate, în liniștea sfintelor Liturghii, precum și vinerea „Izvorului Tămăduirii”, minunata sărbătoare închinată Maicii Preacurate. În duh de comuniune liturgică am săvârșit sfințirea mică a apei, pe care credincioșii au luat-o la casele lor și am continuat cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Despre Învierea Domnului – radio – pr. dr. Ionel Popescu

Parohia, Fundația „Preot Ioan Olariu” și Societatea Femeilor Creștin Ortodoxe nu au uitat, înainte de praznic, de semenii care sunt apăsați de griji, de necazuri și lipsuri și, cu ajutorul bunilor credincioși, au oferit acestora hrană caldă dar și sute de pachete cu diferite alimente, dulciuri, îmbrăcăminte, încălțăminte și chiar obiecte de uz casnic.

Așa a fost tradiția la Iosefin, statornicită de către preotul ctitor Ioan Imbroane și așa ne străduim cei de azi să o păstrăm, spre folosul celor de lângă noi și spre slava lui Dumnezeu.