Sărbătorile Mănăstirii Partoș

Mănăstirea Partoș, străvechi așezământ monahal, loc de retragere și de îngropare pentru Sfântul Ierarh Iosif cel Nou, mitropolitul Banatului, este cunoscută pentru intensa viață duhovnicească și culturală, liturgică și social-filantropică, precum și pentru manifestările artistice pe care le organizează. Întru cinstirea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou și a hramului bisericii monument istoric care adăpostește mormântul acestui ocrotitor spiritual al Banatului, mănăstirea Partoș a organizat o suită de activități bisericești și culturale, derulate în toate duminicile și sărbătorile lunii septembrie, încununate de săvârșirea sfintei Liturghii. Grupurile vocale și corurile parohiale din București, Arad și Timișoara, prezența și cuvântul de învățătură al Părintelui Mitropolit Ioan, predicile unor vrednici slujitori ai altarului, monahi și clerici de mir, prezentările de carte și concertele din biserica catolică a satului Ofsenița, pelerinajul „Calea sfântului Iosif”, au polarizat atenția a sute de credincioși din sat, din satele vecine, din Deta și Timișoara, care s-au zidit duhovnicește, au gustat din potirul prea frumoaselor cântări bisericești și al muzicii clasice, au trăit momente de mare și de negrăită înălțare spirituală.

În duminica a 18-a după Rusalii (25 septembrie), oaspeții mănăstirii Partoș au fost membrii coralei „Doina Banatului” a parohiei ortodoxe române Timișoara Iosefin, dirijată de către dl. prof. Florin Nicolae Șincari și însoțiți de preotul paroh Ionel Popescu, vicar eparhial. Corul timișorean a dat răspusurile la sfânta Liturghie, oficiată de părinții slujitori ai mănăstirii, preotul Ioan Bociu din SUA și semnatarul acestor rânduri, împodobind momentul liturgic cu un frumos buchet de pricesne și cu troparul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș. După citirea sfintei Evanghelii a predicat preotul Ioan Bociu, care a accentuat lucrarea Sfântului Duh în Biserică, de la începuturile Sale până astăzi, a subliniat frumusețile duhovnicești ale Ortodoxiei și a mărturisit că, peste ocean, tot mai mulți oameni se înveșmântează în credința noastră dreptmăritoare. În cuvântul ținut la finalul sfintei Liturghii, preotul Ionel Popescu s-a referit la Evanghelia duminicală și la învățăturile care se desprind din consemnarea sfântului evanghelist Luca:- dragostea arătată de mulțimea galileenilor față de Hristos Domnul;- ascultarea celor patru pescari de Mântuitorul, răsplătită cu pescuirea unei cantități mari de pește;- sfatul Său adresat pescarilor și, prin ei, nouă, de a „pescui în adâncuri”, adică de a aprofunda învățătura Evangheliei prin lectură și studierea cărților sfinte, a scrierilor Sfinților Părinți etc. Părintele exarh Simeon Stana, starețul mănăstirii, a mulțumit bunului Dumnezeu pentru „Sărbătorile mănăstirii Partoș”, care se încheie în această sfântă duminică, cuvinte de aleasă mulțumire fiind adresate oaspeților veniți de la Timișoara și din America, precum și numeroșilor credincioși prezenți la sfânta Liturghie și la manifestările organizate pe parcursul lunii septembrie. După sfânta Liturghie am așezat o candelă, o rugăciune și o lacrimă la crucea care străjuiește mormântul ieromonahului Varlaam Almăjanu, ocrotitorul copiilor nevoiași și al vârstnicilor neajutorați din comunitatea locală și neobositul inițiator al manifestărilor duhovnicești, culturale, didactice și filantropice care au plasat mănăstirea pe firmamentul Bisericii bănățene, iar corala „Doina Banatului” a interpretat priceasna „În casa Tatălui meu …” și „Veșnica pomenire!”.

Preot Ionel Popescu