Avocatul Emanuil Ungurianu, ctitor al parohiei şi bisericii Timişoara Iosefin

            Ori de câte ori merg la biserica din Iosefin, fac un scurt popas în curtea bisericii, în faţa bustului lui Emanuil Ungurianu, aducându-i astfel un modest omagiu celui ce a făcut parte din breasla profesională a avocaţilor, pe care a reprezentat-o cu strălucire şi care a fost, totodată, un contributor decisiv la înfiinţarea Parohiei Iosefin, alături de Iacob Marian, preotul Imbroane şi alţi ctitori de seamă.

          Născut în localitatea Satchinez, la 1 ianuarie 1846, Emanuil Ungurianu a fost absolvent şi doctor în drept al Facultăţii din Budapesta. La 10 februarie 1875, s-a înscris în Baroul Timiş, unde a profesat cu strălucire. A fost memorandist, membru marcant al Partidului Naţional Român, membru al Marelui Sfat de la Alba Iulia şi senator în primul Parlament al României Mari. S-a dedicat cu toată fiinţa sa activităţilor umanitare şi s-a ridicat în fruntea mişcării pentru înfiinţarea Episcopiei Timişoarei, pe care a sprijinit-o şi material (10.000 de coroane). A desfășurat o activitate neobosită pentru înfiinţarea parohiilor Timişoara Principele Carol (Iosefin) și Timişoara Cetate, contribuind personal şi cu fonduri băneşti însemnate.

          A fost consilier parohial şi preşedinte al consiliului parohiei Timișoara Iosefin şi a coordonat toate acţiunile pentru construcţia bisericii cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, pe care, din păcate, nu a mai apucat să o vadă ridicată.

          A fost membru fondator al „Reuniunii femeilor române din Timişoara”, începând din anul 1893. Prin testament, a lăsat jumătate din averea sa pentru a fi acordată în părţi egale, parohiilor Timişoara Iosefin şi Timişoara Cetate. Şi-a dorit din tot sufletul ca paroh la Iosefin să fie preotul profesor Ioan Imbroane, un preot cu alese daruri duhovniceşti, care a adus parohiei şi bisericii noastre preţioasele sale contribuţii spirituale, organizatorice şi culturale.

          Credincioşii de astăzi şi cei de după noi, sunt datori cu recunostinţă faţă de ctitorii şi binefăcătorii bisericii „Naşterea Maicii Domnului” a parohiei Timişoara Iosefin, între care, la loc de frunte, îl pomenim pe avocatul, binecredinciosul şi omul de cultură Emanuil Ungurianu, plecat la ceruri în anul 1929, a cărui memorie o cinstim de-a pururea.

Avocat Ioan Hampu
consilier parohial