Întâlnirea sub semnul prieteniei în duhul lui Hristos

Manifestările incluse în programul ITO vor transforma Timişoara, pentru câteva zile, în „Capitala Internaţională a Tinerilor Ortodocşi” şi genericul acesteia, „Voi sunteţi prietenii Mei!” (Ioan 15, 14) se va intersecta, în mod fericit, cu sloganul Capitalei Europene a Culturii, „Luminează oraşul prin tine!”. Tinerii ortodocşi, deşi despărţiţi geografic, se vor aduna la Timișoara în duhul unităţii de credinţă şi, într-o atmosferă încărcată de ­bucurie şi armonie, vor transmite societăţii noastre, marcate adesea de egoism şi indiferentism, cât de minunat este darul prieteniei şi cât de mult înnobilează şi înfrumuseţează el sufletul omenesc. Despre detaliile acestui eveniment, în interviul cu părintele vicar-eparhial Ionel Popescu.

Ce inseamnă pentru Timişoara şi pentru Mitropolia Banatului organizarea Întâlnirii Internaţionale a Tineretului Ortodox 2023?

Întâlnirea Internaţională a Tineretului Ortodox, ediţia a VII-a, pe care ar fi trebuit să o organizăm din anul 2020, însă din cauza pandemiei de COVID-19 a fost amânată, este un eveniment de mare importanţă pentru eparhia noastră, pentru Mitropolia Banatului şi pentru Biserica Ortodoxă Română. Organizarea unei întâlniri de o asemenea anvergură presupune un efort considerabil de natură organizatorică, care include cazarea şi masa participanţilor, identificarea şi amenajarea spaţiilor de desfăşurare a evenimentului, organizarea unor conferinţe de înaltă ţinută academică şi teologică, stabilirea temelor de folos tinerilor, pregătirea sceno-tehnicii şi a sonorizării necesare transmisiunilor radio-TV şi susţinerii programului artistic etc.

Trecând, însă, peste aceste aspecte organizatorice, pentru care ne pregătim de câteva luni, sub atenta purtare de grijă a Părintelui Mitropolit Ioan, se cuvine a sublinia că întâlnirea tinerilor din ţară şi de peste hotare în capitala Banatului constituie pentru noi un moment providenţial, pe care îl aşteptăm cu mare bucurie. Este un moment providenţial, întrucât Timişoara, oraşul florilor sau „mica Vienă”, cum a fost denumit, poate fi numit şi „oraşul prieteniei”. De ce? Pentru faptul că în acest minunat oraş şi în Banat convieţuiesc, de secole, în pace, armonie şi prietenie numeroase etnii, confesiuni creştine şi religii necreştine. Aşadar, miile de tineri vin la Timişoara pentru a pecetlui legătura prieteniei şi a comuniunii interortodoxe cu tinerii bănăţeni, sub aureola de lumină a cuvintelor Domnului nostru Iisus Hristos: „Voi sunteţi prietenii Mei!” (Ioan 15, 14). Aşteptăm, totodată, venirea tinerilor în oraşul de pe Bega cu bucurie sinceră, cu bucuria de a fi împreună, de a ne ruga şi a cânta, de a transmite această stare timișo­renilor, pentru că tinereţea lor mobilizatoare ne întăreşte spiritul de unitate, de frăţietate și ne fortifică cu credinţă.

Suntem întru totul convinşi că tinerii se vor îmbogăţi din punct de vedere spiritual şi cultural ascultând prelegerile susţinute de academicieni, preoţi profesori, profesori şi cercetători despre creştinismul românesc, despre virtutea prieteniei, dar şi despre pericolele la care este expusă tânăra generaţie de azi, cum ar fi traficul de fiinţe umane şi consumul de droguri. Întâlnirea de la Timişoara este, totodată, un bun prilej de a cunoaşte viaţa bisericească din acest colţ de ţară, unde creştinismul a pătruns, potrivit vestigiilor arheologice descoperite, odată cu intrarea Armatei române în Dacia şi instaurarea administraţiei imperiale în locurile acestea. Este foarte important, de pildă, ca tinerii să afle că, în anul 1002, la Morisena, Cenadul de azi, exista deja o mănăstire de rit bizantin, avându-l ca ocrotitor pe Sfântul Ioan Botezătorul, prima cunoscută pe teritoriul ţării noastre, unde vieţuiau, aşadar, monahi şi preoţi ortodocşi. Banatul s-a aflat multă vreme sub apăsătoare stăpâniri străine, dar credinţa dreptmăritoare nu a putut fi smulsă din sufletul bănăţenilor. Spre exemplu, în anul 1020, este atestat un „castru episcopal” la Dibiskos (Timișoara), iar de la anul 1000 şi până la invazia mongolă din 1241/42, în Banat şi în părţile vestice ale României au existat circa 600 de mănăstiri, din care 400 au fost identificate. Acestea sunt doar câteva mărturii despre vechimea creştinismului la românii bănăţeni, pe care tinerii ortodocşi au posibilitatea de a le cunoaşte aici şi, astfel docu­mentați, de a se întări în dreapta credinţă, în dragostea faţă de Biserică şi de patrimoniul ei istoric.

Câţi tineri participă la ITO 2023 şi câţi voluntari sunt implicați în organizarea acestui eveniment internaţional?

La edițiile anterioare ale ITO au participat 40 de tineri din fiecare judeţ al ţării noastre, precum şi tineri din diaspora românească şi din Bisericile surori. Această rânduială, stabilită de Sfântul Sinod, se păstrează şi la întâlnirea de la Timişoara, cu menţiunea că din eparhiile Mitropoliei Banatului participă un număr mai mare de tineri. Astfel, din Arhiepiscopia Timişoarei vor veni peste 1000 de tineri din toate cele şase protopopiate; din Arhiepiscopia Aradului s-au anunţat 240 de participanţi, iar din Episcopia Caransebeşului, 78. Un număr sporit de tineri români, respectiv 60, vor veni din Episcopia Daciei Felix, adică din părțile Vârşeţului (Serbia), aflate sub juridicţia Patriarhiei Române. Pentru desfăşurarea acestui eveniment în condiţii optime, tinerii vor fi asistaţi de aproximativ 500 de voluntari: elevi, studenţi, profesori de religie, preoţi ș.a.

De bună seamă, la ITO Timi­șoara au fost invitaţi ierarhii Mitropoliei Banatului: Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului; Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului; Preasfinţitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, şi Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei. De asemenea, la această întâlnire internaţională participă şi şapte ierarhi din Bisericile surori, din rândul cărora face parte ierarhul delegat al Sanctităţii sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului – Noua Romă.

Aşadar, mesajul de suflet, de prietenie şi de unitate în credinţă al acestei sărbători a tinerilor ortodocşi va ajunge în toate parohiile Mitropoliei Banatului, la românii din Serbia şi Ungaria, Basarabia şi Bucovina, în eparhiile ţării, la fraţii noștri din diasporă şi la Bisericile surori din Europa, Africa şi Asia.

În anul 2023, Timişoarei i-a fost conferit prestigiosul titlu de „Capitală Europeană a Culturii”. Cum înfrumuseţează şi îmbunătăţeşte, aşadar, Întâlnirea Internaţională a Tineretului Ortodox manifestările organizate în străvechea urbe de pe Bega?

Cred că Dumnezeu a rânduit ca ITO să fie organizat tocmai în anul acesta la Timişoara, în contexul Capitalei Europene, când oraşul nostru găzduieşte numeroase manifestări culturale şi artistice: spectacole, concerte, premiere de film şi de teatru, expoziții- eveniment, cum sunt expoziţiile Victor Brauner şi Constantin Brâncuşi, care atrag şi vor atrage mii de turiști din ţară şi de peste hotare. În capitala Banatului, oraşul prieteniei şi al bunei convieţuiri, vor străluci în lumina Capitalei Europene a Culturii cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos: „Voi sunteţi prietenii Mei!”, cuvinte care ne învaţă pe toți că „adevărata prietenie începe pe pământ şi se continuă în cer” (Fericitul Augustin). 

Ce particularităţi are evenimentul internaţional de la ­Timişoara dedicat tinerilor ortodocşi?

Particularităţile Întâlnirii de la Timişoara a tinerilor ortodocşi se regăsesc chiar în conceptul acestui eveniment, întocmit cu părinteasca purtare de grijă a Părintelui Mitropolit Ioan şi aprobat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre.

Astfel, se doreşte ca toată manifestarea să poarte pecetea spiritualităţii, a culturii şi a tradiţiei ortodoxe româneşti, să se axeze, în mod temeinic, pe promovarea virtuţii prieteniei în rândul tinerilor şi, mai presus de toate, să aibă o profundă componentă duhovnicească. Să nu uităm că Timişoara este un oraş multietnic, multicultural şi pluriconferenţial, vizitat, în zilele întâlnirii tinerilor, de foarte mulţi turişti din ţară şi de peste hotare, care vor fi atenţi la activităţile noastre şi vor aprecia autenticitatea valorilor ortodoxe promovate în cadrul acestora, frumuseţea privegherii de noapte din Catedrala Mitropolitană, cu părinţii de la Muntele Athos, varietatea costumelor tradiţionale purtate la „Procesiunea Prieteniei” şi modul în care tinerii ortodocşi din atâtea părți ale lumii, înfrăţiţi în tainica legătură a prieteniei, îşi trăiesc credinţa. De aceea şi programul artistic din deschiderea acestui impresionant eveniment a fost structurat în așa fel încât să cuprindă cântări psaltice, piese din repertoriul clasic internaţional, străvechi cântări corale şi de fanfară, adică de folclor local autentic etc. Un moment care va face să vibreze inimile tinerilor va avea loc în Piaţa Victoriei, unde s-au adunat timişorenii pentru a protesta față de regimul co­mu­nist-ateu, în zilele fierbinți ale revoluției din decembrie 1989. În acest loc, unde urmele gloanțelor încă se mai văd pe clădiri, vor fi prezenţi şi câțiva revoluționari care le vor vorbi tinerilor despre modul în care s-a derulat revoluţia de la Timişoara. Cu toţii vor îngenunchea apoi cu faţa spre catedrală şi vor rosti rugăciunea „Tatăl nostru…”, exact ca în decembrie 1989.

Pe treptele Catedralei Mitropolitane va fi ţinut un nou moment de rugăciune şi comemorare pentru eroii martiri căzuţi în revoluţia din decembrie 1989, iar tinerii vor forma, spre pomenirea lor, o cruce mare din candele pe treptele lăcaşului de cult. Ultima seară a manifestării este dedicată întâlnirii oaspeţilor noştri din ţară şi de peste hotare cu preoţii, credincioșii şi tinerii ortodocşi din zece parohii timișorene.

Această întâlnire, oblăduită sub cupola bisericilor în atmosfera curată de rugăciune, este un bun prilej de a consemna întreolaltă şi de a-şi împărtăşi trăirile şi experienţele dobândite la Timişoara, de a-şi prezenta activităţile bisericeşti şi modul în care tinerii de aici şi din alte eparhii se implică în viaţa culturală şi filantropică a Bisericii.

sursa: ziarullumina.ro