Lucrări de restaurare la biserica parohială

                 Doamne, iubit-am bunăcuviința casei Tale, și locul lăcașului slavei Tale!

Psalmul 25,8

 

    Biserica „Nașterea Maicii Domnuluiˮ a parohiei Timisoara Iosefin, fostă catedrală episcopală, construită între anii 1932-1936 de către vrednicii noștri înaintași, păstoriți de preotul Ioan Imbroane, a trecut, de- a lungul anilor, prin mai multe etape de înfrumusețare și de înzestrare cu pictură, iconostas, mobilier, obiecte de cult ș.a.  De asemenea, în anul 2008 a fost amenajat un spațiu multifuncțional în demisolul bisericii și s-a renovat exteriorul lăcașului de cult. Acum a venit însă vremea de a fi înlocuită cu tablă de cupru învelitoarea din tablă zincată a bisericii, montată în urmă cu zeci de ani și aflată într-un proces avansat de degradare.

      Pentru a proteja biserica și ansamblul pictural realizat de pictorii Ioachim Miloia, Catul Bogdan, Anastase Demian și Victor Jurca, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Înaltpreasfintitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Ioan, bucurându-ne de sprijinul Consiliului parohial, luni, 18 Iunie 2018, am purces, cu sfântă rugăciune, la începerea acestei importante și costisitoare lucrări. Având în vedere complexitatea și costurile apreciabile necesare finalizării, cu „inima înfrântă și smerităˮ, rugăm pe bunul Dumnezeu să ne trimită îngeri păzitori și să reverse peste noi Harul și darurile Sale cele bogate și pe Maica Preacurată, ocrotitoarea Sfintei noastre biserici, să ne însoțească pe toți cu sfintele sale rugăciuni.

       Binecuvintează, Doamne, pe toți credincioșii noștri și pe toți donatorii, miluitorii și făcătorii de bine ai acestui sfânt lăcaș!

Pentru toţi cei care pot şi doresc să ne ajute au fost deschise trei conturi:

RO 69 BRDE 360 SV 985 2805 3600 – deschis la BRD, sucursala Timișoara,

RO 54 BRDE 360 SV 060 5825 3600 cont Euro deschis la BRD, sucursala Timișoara,

şi contul deschis pentru refacerea picturii bisericii:

RO 81 BRDE 360 SV 172 3793 3600 – deschis la BRD, sucursala Timișoara

Pentru donaţii vă mai puteţi adresa la sediul parohiei sau la numărul de telefon 0256 493699, persoana de contact, Preot Ionel Popescu.