Revedere colegială

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului, luni 13 iunie a.c., la sărbătoarea Sfintei Treimi, în biserica „Nașterea Maicii Domnului” a parohiei Timișoara Iosefin, a avut loc întâlnirea de 20 de ani a absolvenților Seminarului teologic liceal „Ioan Popasu” din Caransebeș, (clasele A și B), organizată de către preotul Eugen Babescu.

Foștii absolvenți, înpreună cu părinții profesori și cu preoții parohiei Iosefin, au slujit la sfânta Liturghie și au oficiat un parastas pentru preoții profesori, domnii profesori și preotul coleg, preotul Nicolae Ileana care au trecut la Domnul, apoi au săvârșit sfințirea mică a apei la troița din fața bisericii și, potrivit tradiției, au binecuvântat spicele de grâu și pe credincioșii prezenți în număr foarte mare la acest praznic binecuvântat.

Tradiționala oră de dirigenție a fost ținută în sala de festivități „Pr. Ioan Imbroane” a parohiei Timișoara Iosefin, de către părinții profesori Dănuț Coste de la Caransebeș, Ioan Mezinca și Constantin Train din Timișoara, domnul prof.univ.dr. Dumitru Jompan de la Marga, în vârstă de 84 de ani, prof. Suzana Râncu și preotul Ionel Popescu, vicar eparhial, fost director al seminarului (în perioada 1995-2001).

Marcați de bucuria și emoția revederii, foștii absolvenți au rememorat momentele deosebite trăite pe parcursul anilor de studii în cetatea teologică a Caransebeșului, fiecare prezentându-și familia, apoi activitatea pastorală, culturală, social-filantropică și administrativ-bisericească desfășurată la parohie în cele două decenii de slujire.

În buchetul cu admirabile învățături primite în anii de studii la seminar și la facultate, foștii absolvenți au așezat, vreme de două decenii, remarcabile înfăptuiri familiale și spirituale, fiecare mărturisind, cu glasul încărcat de emoție, despre greutățile și bucuriile slujirii în parohiile rurale, despre grija față de păstoriți și lăcașul de cult, despre provocările pastorației în comunitățile izolate, îmbătrânite și tot mai depopulate, în care preotul este singurul intelectual rămas, pe umerii căruia se sprijină nevoile, problemele, singurătățile enoriașilor.

Pentru modul pilduitor de slujire, foștii elevi ai seminarului au fost promovați la parohii de categorie superioară, în mediul rural și urban, unii fiind chemați la slujiri în administrațiile eparhiale sau protopopești.

La finalul întâlnirii, în cadrul agapei frățești, prof. Dumitru Jompan a organizat un concert ad-hoc cu foștii seminariști, în cadrul căruia au fost interpretate cântări religios-patriotice învățate în perioada studiilor și cântate în țară ori în Turcia, Republica Moldova, Serbia, Ungaria, inclusiv imnul Gaudeamus igitur …, fapt ce a contribuit la crearea unei atmosfere încărcate de bucurie și negrăite emoții.

Profesorii prezenți la această revedere a foștilor absolvenți am avut posibilitatea de a constata, cu satisfacție, că sămânța învățăturii semănate în sufletul lor, vreme de cinci ani, a „căzut pe pământ bun și a  adus rod însutit”.