Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri

În calendarul nostru bisericesc, ziua de 8 noiembrie este închinată cinstirii sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Cuvântul „arhanghel” înseamnă „mai mare peste îngeri”, iar „înger” ( din latinescul „anghelos”) se traduce prin „vestitor”.

Arhanghelul Mihail ( în ebr. „cine este Dumnezeu”) este războinicul cu sabie de foc, numit „îngerul morții „, care a ucis balaurul și a primit de la Dumnezeu misiunea de a păzi legea și de a birui puterea vrăjmașilor. Despre el se spune că deține cheile Raiului și duce la îndeplinire judecățile lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsa (12,7-11) se arată că el a purtat un război în cer împotriva lui Satan, pe care l-a răpus și l-a aruncat pe pământ.

Arhanghelul Gavriil sau Gabriel ( în ebr.”omul sau viteazul lui Dumnezeu”) este îngerul Bunavestiri, fapt pentru care în iconografie este reprezentat adesea lângă Fecioara Maria, ținând în mână un crin alb, simbol al bucuriei și al păcii. El are misiunea de a aduce pe pământ mesajul divin, așa cum citim în Evanghelia după Luca. Astfel, Arhanghelul Gavriil a vestit nașterea Sf. Ioan Botezătorul și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Misiunea sa este foarte importantă, pentru că, potrivit propriilor sale cuvinte, „stă în fața lui Dumnezeu” (Luca 1,19). Așadar, la 8 noiembrie îi sărbătorim pe cei doi sfinți arhangheli și, odată cu ei, cinstim pe toate „cereștile și netrupeștile puteri”, adică îngerii, așa după cum s-a hotărât la Sinodul al VII-lea ecumenic (Niceea – 787).

Pe lângă îngerii buni, există însă și îngerii răi, duhurile rele sau necurate. Biserica ne învață despre aceștia că, la început au fost îngeri buni, dar din mândrie au căzut din starea de comuniune cu Dumnezeu, în frunte cu conducătorul lor Satan (adversarul lui Dumnezeu), diavolul, tatăl minciunii, omorâtorul de oameni, ispititorul, cel rău, stăpânul întunericului, dracul, Belzebut, Veliar, Lucifer. Aceștia au dorit să aibă fericirea în ei și prin ei, fără Dumnezeu, așa cum își doresc și unii dintre semenii noștri. Ceea ce trebuie să știm noi, foarte important de altfel, este că îngerii răi se străduiesc să ne îndepărteze de Dumnezeu și să ne convingă a săvârși răul. Activitatea acestor duhuri necurate, oricât de ispititoare ar fi, nu atinge libertatea omului, așa încă el poate rezista ispitei. Diavolul, spunea un Părinte al Bisericii, are putere asupra noastră cât îi permitem noi să aibă. Satana, cu toată puterea lui mare, un singur lucru nu poate sa-l facă: să se umilească și să se întoarcă la Dumnezeu. Noi, însă, avem această putere prin Harul lui Dumnezeu și cu ajutorul îngerilor Săi.

Prin urmare, sărbătoarea închinată sfinților arhangheli Mihail și Gavriil ne învață să-I cinstim pe toți îngerii și pe îngerul nostru păzitor, pentru că, făcând așa, Îl cinstim pe Dumnezeu Care I-a trimis din cer, ca să ne ocrotească în viață și să ne călăuzească spre El. În această sfântă zi de sărbătoare, purtăm cu toții în suflet anii copilăriei, când mama sau bunica ne împreuna mânuțele și rostea cu noi „Îngerașul”. O rugăciune simplă, potrivită pentru cei mici, pe care o evocăm cu bucurie și cu duioșie, care ne-a înfrumusețat copilăria și ne-a pus sub ocrotirea îngerului păzitor, primit la Taina Botezului. Nu este imagine mai frumoasă și mai înălțătoare ca aceasta și ca cea pe care o vedem duminica în biserică, atunci când zeci de copilași stau în fața altarului, cu chipurile luminate, cu sufletele deschise pentru a primi „Sfintele și de viață făcătoarele Lui Taine”.

Doamne, ajută-ne să ne trăim credința cu sinceritatea și cu bucuria copilăriei!

Sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, rugați-vă pentru noi toți și mai ales pentru credincioșii care vă poartă, cu smerenie și cu cinste numele!

Preot dr. Ionel Popescu.